• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Turcoaia: lista dispoziţiilor primarului cu caracter normativ publicate

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 13/08-02-2024 Privind aprobarea programului anual de achizitii publice 23-02-2024    -
Dispoziţia 11/01-02-2024 Privind convocarea Consiliului local Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 7 februarie 2024 orele 17,00 23-02-2024    - -
Dispoziţia 3/12-01-2024 Privind convocarea Consiliului Local Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 18 ianuarie 2024 orele 17:00 26-01-2024    - -
Dispoziţia 2/05-01-2024 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2023 din excedentul anilor precedenti al bugetului local 26-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină