• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Turcoaia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 23/13-03-2024 privind menținerea adeziunii Comunei Turcoaia, inclusiv cu teritoriul, la zona pescărească Dunărea Veche – Brațul Măcin, definită de parteneriatul constituit juridic sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcinului (FLAG Dunărea Veche – Brațul Măcin) 24-03-2024    - -
HCL 22/13-03-2024 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Matara Ioana 24-03-2024    - -
HCL 21/13-03-2024 privind aprobarea contractului de colaborare cu Asociatia CLUB SPORTIV “AVENTURA PARC DOBROGEA” 24-03-2024    -
HCL 20/13-03-2024 privind aprobarea utilizarii unor drumuri de exploatare situate pe raza comunei Turcoaia de catre SC Agregate Tur SRL 24-03-2024    - -
HCL 19/13-03-2024 privind imputernicirea Primarului de a anula unele numere cadastrale prin declaratie notariala 24-03-2024    - -
HCL 18/13-03-2024 privind imputernicirea Primarului de a da declaratie notariala privind radierea sarcinii din cartea funciara nr. 30033 24-03-2024    - -
HCL 17/13-03-2024 privind imputernicirea Primarului de a-si insusi suprafetele masurate ale unor imobile prin declaratie notariala 24-03-2024    - -
HCL 16/13-03-2024 privind aprobarea contractului de asistenta juridica si reprezentare cu avocat Iures Dora Andreea 24-03-2024    - -
HCL 15/13-03-2024 privind aprobarea Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 24-03-2024    -
HCL 14/13-03-2024 privind aprobarea rectificarii I a bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2024 24-03-2024    - -
HCL 13/13-03-2024 privind aprobarea majorarii capitalului social prin aport de capital in numerar a SC Servicii Locale Turcoaia SRL 24-03-2024    - -
HCL 12/07-02-2024 privind majorarea cotizatie catre Asociatia de Dezvoltare Locala si Intercomunitara Stejaru – Beidaud, jud. Tulcea 17-02-2024    - -
HCL 11/07-02-2024 privind aprobarea majorarii salariilor cu 5% pentru angajatii in functia de paznic din cadru ACOR 17-02-2024    - -
HCL 10/07-02-2024 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 17-02-2024    - -
HCL 9/07-02-2024 privind imputernicirea Primarului de a actualiza un numar de 8 carti funciare 17-02-2024    - -
HCL 8/07-02-2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul III 2023 17-02-2024    - -
HCL 7/07-02-2024 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2024 17-02-2024    - -
HCL 6/07-02-2024 privind aprobarea Bugetului pe anul 2024 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” 17-02-2024    - -
HCL 5/07-02-2024 privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2024 17-02-2024    - -
HCL 4/07-02-2024 privind aprobarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2024 17-02-2024    - -
HCL 3/18-01-2024 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2023 26-01-2024    - -
HCL 2/18-01-2024 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune pentru anul 2024 26-01-2024    - -
HCL 1/18-01-2024 privind aprobarea functionarii retelei scolare pentru anul 2024 – 2025, pentru Scoala Gimnaziala „Dobre Vlădescu” Turcoaia, judetul Tulcea 26-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină