• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Turcoaia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 57/24-08-2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia „Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 1, com. Turcoaia, jud. Tulcea” 16-09-2023    - -
HCL 56/27-07-2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Toma A. - M. 04-08-2023    - -
HCL 55/27-07-2023 privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma de 12.000 lei/luna 04-08-2023    - -
HCL 54/27-07-2023 privind aprobarea actelor adiţionale urmare a schimbării denumirii societaţii SC Heidelberg Cement România SA 04-08-2023    - -
HCL 53/27-07-2023 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2023 04-08-2023    - -
HCL 52/27-07-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 04-08-2023    - -
HCL 51/27-07-2023 privind aprobarea componenţei Comisiei mixte pentru sistematizarea circulaţiei în comuna Turcoaia, precum şi a Regulamentului de funcţionare al comisiei 04-08-2023    -
HCL 50/26-06-2023 privind prelungirea contractului de executie lucrari nr. 753/01.03.2023 incheiat cu SC Sigma APS Construct SRL 03-07-2023    - -
HCL 49/26-06-2023 privind aprobarea devizului general actualizat si a actului aditional nr. 11 la contractul de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL 03-07-2023    - -
HCL 48/26-06-2023 privind vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren proprietatea privata a comunei Turcoaia, aferent imobilului casa de locuit situat pe str. Troesmis nr. 80 03-07-2023    - -
HCL 47/26-06-2023 privind imputernicirea Primarului de a modifica geometria imobilelor prin declaratie notariala 03-07-2023    - -
HCL 46/26-06-2023 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 03-07-2023    - -
HCL 45/26-06-2023 privind alipirea a trei imobile din intravilan aflate in proprietatea privata a comunei Turcoaia 03-07-2023    - -
HCL 44/26-06-2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul I 2023 03-07-2023    - -
HCL 43/25-05-2023 privind aprobarea strazilor pentru proiectul "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II 03-06-2023    - -
HCL 42/25-05-2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de sport şcolară str. Dunării, nr. 2 din sat Turcoaia, comuna Turcoaia, judeţul Tulcea” 03-06-2023    - -
HCL 41/25-05-2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Mirica Ionel 03-06-2023    - -
HCL 40/25-05-2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia „Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.1, com. Turcoaia, jud. Tulcea” – modificari de tema aduse in timpul executiei la A.C. nr. 16/19.09.2019 03-06-2023    - -
HCL 39/25-05-2023 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 03-06-2023    - -
HCL 38/25-05-2023 privind indreptarea erorii materiale din continutul art. 2 al HCL nr. 16/28.02.2023 03-06-2023    - -
HCL 37/25-05-2023 privind revocarea HCL nr. 22/29.03.2023 03-06-2023    - -
HCL 36/25-05-2023 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2023 03-06-2023    - -
HCL 35/25-05-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 03-06-2023    - -
HCL 34/26-04-2023 privind mentinerea participarii Comunei Turcoaia la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche 02-05-2023    - -
HCL 33/26-04-2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru membrii Consiliului local al comunei Turcoaia, judetul Tulcea 02-05-2023    - -
HCL 32/26-04-2023 privind majorarea salariala pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Turcoaia 02-05-2023    -
HCL 31/11-04-2023 privind aprobarea înscrierii UAT Comuna Turcoaia în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate 16-04-2023    - -
HCL 30/11-04-2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Toma Gina 16-04-2023    - -
HCL 29/11-04-2023 privind aprobarea restituirii sumelor conform Sentintei civile nr. 192/15.03.2023 a Tribunalului Tulcea 16-04-2023    - -
HCL 28/11-04-2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de sport str. Dunării, nr. 2 din sat Turcoaia, comuna Turcoaia, judeţul Tulcea” 16-04-2023 Abrogată de hotărârea Nr. 42/2023
-
HCL 27/11-04-2023 privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2022 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL 16-04-2023    - -
HCL 26/11-04-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 16-04-2023    - -
HCL 25/29-03-2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Bebeci Petrus 09-04-2023    - -
HCL 24/29-03-2023 privind aprobarea prelungirii contractului nr. 848/03.04.2020 incheiat cu S.C. Badiu Medical Center S.R.L. 09-04-2023    - -
HCL 23/29-03-2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2022 09-04-2023    - -
HCL 22/29-03-2023 privind aprobarea Regulamentului cadru de inchiriere a unor spatii disponibile excedentare din unitatile de invatamant de stat din comuna Turcoaia 09-04-2023    -
HCL 21/10-03-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 17-03-2023    - -
HCL 20/28-02-2023 privind aprobarea implementarii proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Turcoaia” 11-03-2023    - -
HCL 19/28-02-2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Pirpala S. M. 11-03-2023    - -
HCL 18/28-02-2023 privind aprobarea restituirii sumei de 116.400 lei dlui Balan S, conform Sentintei civile nr. 995/17.06.2021 a Tribunalului Tulcea 11-03-2023    - -
HCL 17/28-02-2023 privind majorarea salariala de 10% pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Turcoaia 11-03-2023    -
HCL 16/28-02-2023 privind insusirea Acordului de cooperare cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Stejaru Beidaud privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism si autorizare constructii 11-03-2023    - -
HCL 15/28-02-2023 privind aprobarea aderarii Comunei Turcoaia la ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INTERCOMUNITARA STEJARU - BEIDAUD, JUDETUL TULCEA 11-03-2023    - -
HCL 14/28-02-2023 privind aprobarea contractului de asistenta juridica si reprezentare cu avocat Iures Dora Andreea 11-03-2023    - -
HCL 13/31-01-2023 privind aprobarea majorarii capitalului social prin aport de capital in numerar a SC Servicii Locale Turcoaia SRL 10-02-2023    - -
HCL 12/31-01-2023 privind aprobarea Bugetului pe anul 2023 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” 10-02-2023    - -
HCL 11/31-01-2023 privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2023 10-02-2023    - -
HCL 10/31-01-2023 privind aprobarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2023 10-02-2023    - -
HCL 9/31-01-2023 privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 1,146 ha situat în T 3 P 24 si insusirea raportului de evaluare 10-02-2023    - -
HCL 8/31-01-2023 privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 4,30 ha situat în T 3 P 24 si insusirea raportului de evaluare 10-02-2023    - -
HCL 7/31-01-2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2023 10-02-2023    - -
HCL 6/31-01-2023 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2022 10-02-2023    - -
HCL 5/31-01-2023 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2023 10-02-2023    - -
HCL 4/16-01-2023 privind acordarea unui mandat special Dlui Sandu Nastase, primar al Comunei Turcoaia, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea 24-01-2023    - -
HCL 3/16-01-2023 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 107/13.12.2022 24-01-2023    - -
HCL 2/16-01-2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Turcoaia pe anul 2022, conform Dispozitiei nr. 211/21.12.2022 24-01-2023    - -
HCL 1/16-01-2023 privind aprobarea functionarii retelei scolare pentru anul 2023 – 2024, pentru Scoala Gimnaziala „Dobre Vlădescu” Turcoaia, judetul Tulcea 24-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină