• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Turcoaia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 68/25-08-2022 privind acordare unui ajutor de urgenta dlui Lungu Fanel 04-09-2022    - -
HCL 67/25-08-2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Turcoaia nr. 49 din 30 iunie 2022 04-09-2022    - -
HCL 66/25-08-2022 privind actualizarea cartilor funciare si infiintare de subparcele 04-09-2022    - -
HCL 65/25-08-2022 privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa al comunei Turcoaia, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6) din Legea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și art.116 alin. (1) din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007 04-09-2022    - -
HCL 64/25-08-2022 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2022 04-09-2022    - -
HCL 63/25-08-2022 privind aprobarea planului de masuri pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza comunei Turcoaia, judetul Tulcea 04-09-2022    -
HCL 62/25-08-2022 privind reactualizarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2022 04-09-2022    - -
HCL 61/25-08-2022 privind aprobarea devizului pentru investitia „Retea de canalizare pe strazile Duzilor si Ciulinilor” 04-09-2022    - -
HCL 60/25-08-2022 privind modificarea Anexei la HCL nr. 118/24.12.2021 04-09-2022    -
HCL 59/25-08-2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a bazei sportive 04-09-2022    -
HCL 58/25-08-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 04-09-2022    - -
HCL 57/28-07-2022 privind aprobarea restituirii forajului de apă potabilă F1, situat în T 29 P 243/2 pe raza comunei Greci, ce a fost dat în administrare Consiliului Local Greci prin Hotărârea Consiliului Local Turcoaia nr. 29/30.04.2007 05-08-2022    - -
HCL 56/28-07-2022 privind dezmembrarea unei suprafete de teren ce apartine domeniului privat al comunei Turcoaia 05-08-2022    - -
HCL 55/28-07-2022 privind aprobarea devizului pentru investitia „Sistem supraveghere video in comuna Turcoaia” 05-08-2022    - -
HCL 54/11-07-2022 privind aprobarea implementarii proiectului de investitii „Achizitie echipament ecologizare zona pescareasca comuna Turcoaia” in cadrul POPAM 2014-2020 – Strategia de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche Bratul Macin, Masura 2 Protejarea mediului, valorificarea patrimoniului natural si cultural si cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin, Directia 1 de actiune - investitii pentru protejarea mediului si Directia 2 de actiune - valorificarea patrimoniului natural, cultural, a identitatii locale precum si indicatorii tehnico – economici 17-07-2022    - -
HCL 53/11-07-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 17-07-2022    - -
HCL 52/30-06-2022 privind actualizarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2022 12-07-2022    - -
HCL 51/30-06-2022 privind modificarea HCL nr. 17/31.10.2018 privind schimbarea categoriei de folosinta pentru suprafata de 254,078 ha 12-07-2022    - -
HCL 50/30-06-2022 privind infiintarea unui drum de exploatare in T 6 P 90 12-07-2022    - -
HCL 49/30-06-2022 privind aprobarea inchirierii imobilului situat pe str. Dunarii nr. 2 12-07-2022 Abrogată de hotărârea Nr. 67/2022
-
HCL 48/30-06-2022 privind actualizarea cuantumului orar aferent timpului efectiv lucrat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de catre personalul serviciului voluntar 12-07-2022    - -
HCL 47/30-06-2022 privind aprobarea devizului pentru investitia „Reabilitare si dotare camere arhive, comuna Turcoaia, judetul Tulcea” 12-07-2022    - -
HCL 46/30-06-2022 privind aprobarea devizului pentru investitia „Desfiintare corp C1 si C2, comuna Turcoaia, judetul Tulcea” 12-07-2022    - -
HCL 45/30-06-2022 privind aprobarea actului aditional nr. 6 la contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL 12-07-2022    - -
HCL 44/30-06-2022 privind insusirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ”I m a single dog” 12-07-2022    - -
HCL 43/24-05-2022 privind aprobarea depunerii proiectului „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA” si a cheltuielilor aferente proiectului 30-05-2022    - -
HCL 42/24-05-2022 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2022 30-05-2022    - -
HCL 41/24-05-2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul I 2022 30-05-2022    - -
HCL 40/24-05-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 30-05-2022    - -
HCL 39/27-04-2022 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei a imobilului situat pe str. Troesmis nr. 66 14-05-2022    - -
HCL 38/27-04-2022 privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 1.148 mp, situat in T 70 Cc 3527/1, CF 36683 si insusirea raportului de evaluare 14-05-2022    - -
HCL 37/27-04-2022 privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2.649 mp, situat in T 70 A 3528, V 3529, A 3530 si N 3531, CF 36676 si insusirea raportului de evaluare 14-05-2022    - -
HCL 36/27-04-2022 privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 9.424 mp, situat in T 70 N 3533, Cc 3534, Cc 3534/1 si A 3535, CF 36679 si insusirea raportului de evaluare 14-05-2022    - -
HCL 35/27-04-2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 13.749 mp, situat in T 6 P 90, CF 191 si insusirea raportului de evaluare 14-05-2022    - -
HCL 34/27-04-2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 14-05-2022    - -
HCL 33/27-04-2022 privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2021 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL 14-05-2022    - -
HCL 32/30-03-2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Gurgu Marcel 10-04-2022    - -
HCL 31/30-03-2022 privind actualizare DALI pentru proiectul "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II 10-04-2022    - -
HCL 30/30-03-2022 privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma de 2.000 lei/luna 10-04-2022    - -
HCL 29/30-03-2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 10-04-2022    - -
HCL 28/30-03-2022 privind dezmembrarea in trei loturi a suprafetei de teren de 92.619 mp situat in T 6 Nb 90 aflata in proprietatea privată a comunei Turcoaia conform Actului de dezlipire nr. 1376/13.06.2018, CF 32262 10-04-2022    - -
HCL 27/30-03-2022 privind alipirea a doua imobile din intravilan aflate in proprietatea publica comunei Turcoaia 10-04-2022    - -
HCL 26/30-03-2022 privind alipirea a doua imobile din intravilan aflate in proprietatea publica comunei Turcoaia 10-04-2022    - -
HCL 25/30-03-2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2021 10-04-2022    - -
HCL 24/30-03-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 10-04-2022    - -
HCL 23/10-03-2022 privind revocarea HCL nr. 6 din 31.01.2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 62,4852 ha, situat in T31 P 332 prin impartirea in loturi de 0,50 ha si insusirea raportului de evaluare 30-03-2022    - -
HCL 22/10-03-2022 privind aprobarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2022 30-03-2022    - -
HCL 21/10-03-2022 privind aprobarea infiintarii unei platforme pentru resturi vegetale si crengi, dotata cu un tocator fix sau mobil 30-03-2022    - -
HCL 20/10-03-2022 privind insusirea raportului referitor la Natura 2000 30-03-2022    - -
HCL 19/28-02-2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 5,00 ha, situat in T51 P 649/3 si insusirea raportului de evaluare 18-03-2022    - -
HCL 18/28-02-2022 privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 110 mp, situat in T55 P 726/1, P 726/2 si insusirea raportului de evaluare 18-03-2022    - -
HCL 17/28-02-2022 privind vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren proprietatea privata a comunei Turcoaia, aferent imobilului casa de locuit situat pe str. Granitului nr. 8 18-03-2022    - -
HCL 16/28-02-2022 privind cumpărarea imobilului din intravilanul comunei Turcoaia situat pe str. Troesmis nr. 66 18-03-2022    - -
HCL 15/28-02-2022 privind desemnare doi membri din consiliul local pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general 18-03-2022    - -
HCL 14/28-02-2022 privind aprobarea Bugetului pe anul 2022 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” 18-03-2022    - -
HCL 13/10-02-2022 privind modificarea anexei la HCL nr. 92/20.10.2021 privind aprobarea devizului pentru investitia "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II 28-02-2022    - -
HCL 12/10-02-2022 privind modificarea anexei la HCL nr. 91/20.10.2021 privind aprobarea devizului pentru investitia „Suplimentare sursa de alimentare cu apa la sistemul de alimentare cu apa existent in localitatea Turcoaia, judetul Tulcea” 28-02-2022    - -
HCL 11/10-02-2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 28-02-2022    - -
HCL 10/10-02-2022 privind aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei de salubrizare 28-02-2022    - -
HCL 9/10-02-2022 privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 28-02-2022    - -
HCL 8/31-01-2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Gherghisan Petrea 14-02-2022    - -
HCL 7/31-01-2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Iorga Petrica 14-02-2022    - -
HCL 6/31-01-2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 62,4852 ha, situat in T 31 P 332 prin impartirea in loturi de 0,50 ha si insusirea raportului de evaluare 14-02-2022    - -
HCL 5/31-01-2022 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2022 14-02-2022    - -
HCL 4/31-01-2022 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2021 14-02-2022    - -
HCL 3/31-01-2022 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2022 14-02-2022    - -
HCL 2/31-01-2022 privind aprobarea cuantumului fiecarui tip de bursa acordata de catre Scoala Gimnaziala „Dobre Vladescu” Turcoaia, incepand cu semestrul al II - lea 14-02-2022    - -
HCL 1/31-01-2022 privind aprobarea functionarii retelei scolare pentru anul 2022 – 2023, pentru Scoala Gimnaziala „Dobre Vlădescu” Turcoaia, judetul Tulcea 14-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină