• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Turcoaia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 85/22-12-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 10-01-2021 -
HCL 84/22-12-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 10-01-2021 -
HCL 83/22-12-2020 Privind aprobarea alocarii sumei de 15.000 lei din Bugetul Local al Comunei Turcoaia pentru acordarea pungutelor cadou de Craciun, scolarilor si prescolarilor Scolii Gimnaziale "Dobre Vladescu" Turcoaia 10-01-2021 -
HCL 82/22-12-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 10-01-2021 -
HCL 81/22-12-2020 Privind prelungirea contractului de locatiune nr. 969/15.06.2004 10-01-2021 -
HCL 80/22-12-2020 Privind aprobarea contului de excutie al bugetului local al Comunei Turcoaia pe trimestrul III 2020 10-01-2021 -
HCL 79/22-12-2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Turcoaia pentru anul 2020 10-01-2021 -
HCL 78/22-12-2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Locale Turcoaia SRL 10-01-2021 -
HCL 77/22-12-2020 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 10-01-2021
HCL 76/15-12-2020 Privind inaltarea digului cu slam rezultat in urma spalarii agregatelor minerale de catre SC Xannat Minerals SRL 27-12-2020 -
HCL 75/27-11-2020 Privind aprobarea sumei de 13.000 lei pentru iluminat festiv 20-12-2020 -
HCL 74/27-11-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 20-12-2020 -
HCL 73/27-11-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 20-12-2020 -
HCL 72/27-11-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 20-12-2020 -
HCL 71/27-11-2020 Privind aprobarea Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2020-2021 al localitatii Turcoaia 20-12-2020
HCL 70/27-11-2020 Privind acordarea unei sume de bani la implinirea a 50 de ani de la casatorie 20-12-2020 -
HCL 69/27-11-2020 Privind desemnarea a doi reprezentanti ai CL Turcoaia si un reprezentant al primarului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Dobre Vladescu Turcoaia 20-12-2020 -
HCL 68/27-11-2020 Privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2020 20-12-2020
HCL 67/27-11-2020 Privind aprobarea Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 20-12-2020
HCL 66/27-11-2020 Privind aprobarea contractului de asistenta juridica si reprezentare cu avocat 20-12-2020 -
HCL 65/06-11-2020 Privind aprobarea indemnizatiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al comunei Turcoaia, mandat 2020 – 2024 23-11-2020 -
HCL 64/06-11-2020 Privind alegerea Viceprimarului comunei Turcoaia, judeţul Tulcea, mandat 2020 – 2024 23-11-2020 -
HCL 63/06-11-2020 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Turcoaia judeţul Tulcea mandat 2020 – 2024 23-11-2020 -
HCL 62/17-09-2020 Privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit a apei potabile de la cele doua cismele situate pe str. Scolilor si str,. Troesmis 28-09-2020 -
HCL 61/17-09-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 28-09-2020 -
HCL 60/17-09-2020 Privind aprobarea devizelor pentru investitia Retea canalizare pe strazile Iglicioarei, Branduselor si Dunarii 28-09-2020
HCL 59/17-09-2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al UAT 28-09-2020
HCL 58/31-08-2020 Privind dezmembrarea in doua loturi a suprafetei de teren de 9,2619 ha din T 6 N 90 08-09-2020 -
HCL 57/31-08-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 08-09-2020 -
HCL 56/31-08-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 08-09-2020 -
HCL 55/31-08-2020 Privind aprobarea prelungirii mandatelor de membrii ai consiliului de administratie al SC Servicii Locale Turcoaia SRL 08-09-2020 -
HCL 54/31-08-2020 Privind stabilirea modului in care este suportat comisionul pentru platile online 08-09-2020 -
HCL 53/31-08-2020 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul II 2020 08-09-2020 -
HCL 52/31-08-2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului UAT 08-09-2020
HCL 51/23-07-2020 Privind aprobarea taxei aplicata agentilor economici ce deverseaza apa uzata in statia de epurare Turcoaia 15-08-2020 -
HCL 50/23-07-2020 Privind aprobarea devizelor pentru investitia Sistem supraveghere viodeo in Comuna Turcoaia 15-08-2020
HCL 49/23-07-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 15-08-2020 -
HCL 48/23-07-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 15-08-2020 -
HCL 47/23-07-2020 Privind aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Turcoaia judetul Tulcea 15-08-2020 -
HCL 46/23-07-2020 Privind revocarea HCL nr. 40/23.06.2020 15-08-2020 -
HCL 45/23-07-2020 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020 15-08-2020
HCL 44/23-07-2020 Privind aprobarea bugetului general al UATC Turcoaia pentru anul 2020 15-08-2020
HCL 43/23-06-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 30-06-2020 -
HCL 42/23-06-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 30-06-2020 -
HCL 41/23-06-2020 Privind aprobarea statului de functii pentru UATC Turcoaia 30-06-2020
HCL 40/23-06-2020 Privind inventarierea suprafetei de 199 mp teren intravilan situat in T 51 P 2340/1 30-06-2020 -
HCL 39/23-06-2020 Privind aprobarea dizolvarii si lichidarii SC Ecosaltech SA Macin 30-06-2020 -
HCL 38/23-06-2020 Privind aprobarea PUZ - Organizare de santier si instalatie mobila destinata prepararii de mixturi asfaltice 30-06-2020
HCL 37/23-06-2020 Privind actualizarea regulamentului de organizare si functionarea al CL Turcoaia 30-06-2020
HCL 36/23-06-2020 Privnd aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I 2020 30-06-2020 -
HCL 35/23-06-2020 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV 2019 30-06-2020 -
HCL 34/23-06-2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al UAT Comuna Turcoaia pentru anul 2020 30-06-2020
HCL 33/11-05-2020 Privind inchirierea prin atribuire directa a unor suprafete de teren - izlaz ce apartin domeniului privat al Comunei Turcoaia 31-05-2020 -
HCL 32/11-05-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 31-05-2020 -
HCL 31/11-05-2020 Privind aprobarea majorarii capitalului social prin aport de capital in numerar a SC Servicii Locale Turcoaia SRL 31-05-2020 -
HCL 30/11-05-2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Locale Turcoaia SRL pe anul 2020 31-05-2020
HCL 29/11-05-2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al UAT Comuna Turcoaia pentru anul 2020 31-05-2020
HCL 28/02-04-2020 Privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2019 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL 02-05-2020
HCL 27/02-04-2020 Privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul in cadrul bugetului general al UAT Comuna Turcoaia pe anul 2020 02-05-2020 -
HCL 26/16-03-2020 Privind aprobarea salariilor de baza pentru angajatii SC Servicii Locale Turcoaia SRL 03-04-2020 -
HCL 25/16-03-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 03-04-2020 -
HCL 24/16-03-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 03-04-2020 -
HCL 23/16-03-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 03-04-2020 -
HCL 22/16-03-2020 Privind aprobarea devizului pentru investitia "Reabilitare instalatie electrica cladire primarie" 03-04-2020
HCL 21/16-03-2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al UATC Turcoaia 03-04-2020
HCL 20/27-02-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 09-03-2020 -
HCL 19/27-02-2020 Privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordul de cooperare nr. , cu suma de lei/luna 09-03-2020 -
HCL 18/27-02-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 09-03-2020 -
HCL 17/27-02-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 09-03-2020 -
HCL 16/27-02-2020 Privind cumpararea imobilului din intravilanul comunei Turcoaia situat pe str. Troesmis nr. 118 09-03-2020 -
HCL 15/27-02-2020 Privind aprobarea pierderilor de apa inregistrate de SC Servicii Locale Turcoaia SRL pe anul 2019 09-03-2020 -
HCL 14/12-02-2020 Privind aprobarea bugetului pe anul 2020 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL 22-02-2020
HCL 13/12-02-2020 Privind aprobarea bugetului general al UATC Turcoaia pentru anul 2020 22-02-2020
HCL 12/30-01-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 16-02-2020 -
HCL 11/30-01-2020 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1,7378 ha situat in T 32 P 335 si insusirea raportului de evaluare 16-02-2020
HCL 10/30-01-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 16-02-2020 -
HCL 9/30-01-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 16-02-2020 -
HCL 8/30-01-2020 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 16-02-2020 -
HCL 7/30-01-2020 Privind aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei de salubrizare 16-02-2020 -
HCL 6/30-01-2020 Privind dezmembrarea in doua loturi a suprafetei de teren de 20.509 mp situat in T 6 N 90 aflata in proprietatea privata a comunei Turcoaia cf Ordinului Prefectului nr. 327/2000, CF 32264 16-02-2020 -
HCL 5/30-01-2020 Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2020 16-02-2020 -
HCL 4/30-01-2020 Privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociala acordate la nivelul com. Turcoaia pentru anul 2020 16-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 Privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem. II 2019 16-02-2020 -
HCL 2/30-01-2020 Privind aprobarea functionarii retelei scolare pentru anul 2020 - 2021 pentru Scoala Gimnaziala Turcoaia 16-02-2020 -
HCL 1/07-01-2020 Privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 17-01-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină