• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Turcoaia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
63 27-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de executie lucrari nr. 753/01.03.2023 incheiat cu SC Sigma APS Construct SRL - -   - -
62 27-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Turcoaia şi un reprezentant al primarului în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Dobre Vlădescu” Turcoaia - -   - -
61 21-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Pandele P. - -   - -
60 21-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Buzea G. - -   - -
59 21-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2023 – 2024 al localitatii Turcoaia - -   - -
58 21-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 da 2023-09-21   -
57 18-08-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia „Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 1, com. Turcoaia, jud. Tulcea” - -   - -
56 27-07-2023 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Toma A. - M. - -   - -
55 21-07-2023 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma de 12.000 lei/luna - -   - -
54 21-07-2023 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind aprobarea actelor adiţionale urmare a schimbării denumirii societaţii SC Heidelberg Cement România SA - -   - -
53 21-07-2023 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2023 - -   - -
52 21-07-2023 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 da 2023-07-21   -
51 26-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea componenţei Comisiei mixte pentru sistematizarea circulaţiei în comuna Turcoaia, precum şi a Regulamentului de funcţionare al comisiei da 2023-06-26  
50 26-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de executie lucrari nr. 753/01.03.2023 incheiat cu SC Sigma APS Construct SRL - -   - -
49 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat si a actului aditional nr. 11 la contractul de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - -   - -
48 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren proprietatea privata a comunei Turcoaia, aferent imobilului casa de locuit situat pe str. Troesmis nr. 80 - -   - -
47 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind imputernicirea Primarului de a modifica geometria imobilelor prin declaratie notariala - -   - -
46 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
45 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind alipirea a trei imobile din intravilan aflate in proprietatea privata a comunei Turcoaia - -   - -
44 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul I 2023 - -   - -
43 24-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea strazilor pentru proiectul "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II - -   - -
42 24-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de sport şcolară str. Dunării, nr. 2 din sat Turcoaia, comuna Turcoaia, judeţul Tulcea” - -   - -
41 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Mirica Ionel - -   - -
40 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia „Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.1, com. Turcoaia, jud. Tulcea” – modificari de tema aduse in timpul executiei la A.C. nr. 16/19.09.2019 - -   - -
39 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
38 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind indreptarea erorii materiale din continutul art. 2 al HCL nr. 16/28.02.2023 - -   - -
37 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind revocarea HCL nr. 22/29.03.2023 - -   - -
36 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2023 - -   - -
35 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 da 2023-05-19   -
34 26-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind mentinerea participarii Comunei Turcoaia la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche - -   - -
33 21-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru membrii Consiliului local al comunei Turcoaia, judetul Tulcea - -   - -
32 21-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind majorarea salariala pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Turcoaia - -   - -
31 10-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea înscrierii UAT Comuna Turcoaia în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - -   - -
30 05-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Toma Gina - -   - -
29 05-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea restituirii sumelor conform Sentintei civile nr. 192/15.03.2023 a Tribunalului Tulcea - -   - -
28 05-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de sport str. Dunării, nr. 2 din sat Turcoaia, comuna Turcoaia, judeţul Tulcea” - -   - -
27 05-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2022 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
26 05-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 - -   - -
25 23-03-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Bebeci Petrus - -   - -
24 23-03-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului nr. 848/03.04.2020 incheiat cu S.C. Badiu Medical Center S.R.L. - -   - -
23 23-03-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2022 - -   - -
22 06-03-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 - -   - -
21 28-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Turcoaia” - -   - -
20 27-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Pîrpală Sandu Marius - -   - -
19 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Mirica Tatiana - -   - -
18 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea restituirii sumei de 116.400 lei dlui Balan S, conform Sentintei civile nr. 995/17.06.2021 a Tribunalului Tulcea - -   - -
17 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind majorarea salariala de 10% pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Turcoaia - -   - -
16 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Stejaru Beidaud privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism si autorizare constructii - -   - -
15 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea aderarii Comunei Turcoaia la ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INTERCOMUNITARA STEJARU - BEIDAUD, JUDETUL TULCEA - -   - -
14 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contractului de asistenta juridica si reprezentare cu avocat Iures Dora Andreea - -   - -
13 17-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului cadru de inchiriere a unor spatii disponibile excedentare din unitatile de invatamant de stat din comuna Turcoaia da 2023-02-17  
12 25-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii capitalului social prin aport de capital in numerar a SC Servicii Locale Turcoaia SRL da 2023-01-25   -
11 25-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Bugetului pe anul 2023 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” da 2023-01-25   -
10 25-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2023 da 2023-01-25   -
9 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2023 - -   - -
8 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 1,146 ha situat în T 3 P 24 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
7 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 4,30 ha situat în T 3 P 24 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
6 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2023 - -   - -
5 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2022 - -   - -
4 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2023 - -   - -
3 16-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui mandat special Dlui Sandu Nastase, primar al Comunei Turcoaia, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea - -   - -
2 10-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 107/13.12.2022 - -   - -
1 10-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind rectificarea bugetului local al comunei Turcoaia pe anul 2022, conform Dispozitiei nr. 211/21.12.2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină