• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Turcoaia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
37 20-05-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind preluarea terenului ce face obiectul Sentintei civile nr. 995/17.06.2021 a Tribunalului Tulcea - -   - -
36 20-05-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unei sumei de bani la implinirea a 50 de ani de la casatorie dlui Diciu N. si dnei Diciu F. - -   - -
35 14-05-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2023 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
34 14-05-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Daineanu F. - M. - -   - -
33 14-05-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Mirica I. - -   - -
32 14-05-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
31 14-05-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii II a bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2024 - -   - -
30 14-05-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului cu titlul „Desfiintare corp C1, C2, C3 str. 1 Decembrie nr. 48, CF 30788” - -   - -
29 14-05-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului cu titlul „Desfiintare corp C1, C2 str. Troesmis nr. 66, CF 36694” - -   - -
28 14-05-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2023 - -   - -
27 12-04-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea regulamentului privind modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Turcoaia jud. Tulcea da 2024-04-12  
26 11-04-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2024 - -   - -
25 09-04-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea sumei de 80.000 lei fara TVA pentru efectuarea unei expertize tehnice în domeniul A4, B2, D – drumuri şi Af, în vederea stabilirii soluţiilor de intervenţie şi remediere a unui tronson din str. 1 Decembrie din com. Turcoaia, jud. Tulcea - -   - -
24 09-04-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului cu titlul „Inființarea unui centru de colectare a deseurilor non-menajere prin aport voluntar in comuna Turcoaia, judetul Tulcea”, din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta C3 – Managementul deseurilor Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Subinvestiția I.1. A. - Inființarea de centre de colectare prin aport voluntar, aprobat prin HCL nr. 91/12.11.2022 - -   - -
23 09-04-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 1172/17.05.2019 incheiat cu SC Smyle Dental Academyc SRL - -   - -
22 13-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind menținerea adeziunii Comunei Turcoaia, inclusiv cu teritoriul, la zona pescărească Dunărea Veche – Brațul Măcin, definită de parteneriatul constituit juridic sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcinului (FLAG Dunărea Veche – Brațul Măcin) - -   - -
21 07-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Matara Ioana - -   - -
20 07-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contractului de colaborare cu Asociatia CLUB SPORTIV “AVENTURA PARC DOBROGEA” - -   - -
19 07-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea utilizarii unor drumuri de exploatare situate pe raza comunei Turcoaia de catre SC Agregate Tur SRL - -   - -
18 07-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind imputernicirea Primarului de a anula unele numere cadastrale prin declaratie notariala - -   - -
17 07-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind imputernicirea Primarului de a da declaratie notariala privind radierea sarcinii din cartea funciara nr. 30033 - -   - -
16 07-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind imputernicirea Primarului de a-si insusi suprafetele masurate ale unor imobile prin declaratie notariala - -   - -
15 07-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contractului de asistenta juridica si reprezentare cu avocat Iures Dora Andreea - -   - -
14 07-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
13 07-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii I a bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2024 da 2024-03-07   -
12 07-03-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii capitalului social prin aport de capital in numerar a SC Servicii Locale Turcoaia SRL da 2024-03-07   -
11 01-02-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind majorarea cotizatie catre Asociatia de Dezvoltare Locala si Intercomunitara Stejaru – Beidaud, jud. Tulcea - -   - -
10 01-02-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii salariilor cu 5% pentru angajatii in functia de paznic din cadru ACOR - -   - -
9 01-02-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
8 01-02-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind imputernicirea Primarului de a actualiza un numar de 8 carti funciare - -   - -
7 01-02-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul III 2023 - -   - -
6 01-02-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2024 - -   - -
5 01-02-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Bugetului pe anul 2024 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” - -   - -
4 01-02-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2024 - -   - -
3 01-02-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2024 - -   - -
2 12-01-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2023 - -   - -
1 12-01-2024 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune pentru anul 2024 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină