• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Turcoaia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
48 18-05-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA” si a cheltuielilor aferente proiectului - -   - -
47 18-05-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2022 - -   - -
46 18-05-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul I 2022 da 2022-05-18   -
45 18-05-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 da 2022-05-18   -
44 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei a imobilului situat pe str. Troesmis nr. 66 - -   - -
43 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Hagighiol Sorina-Elena - -   - -
42 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 1.148 mp, situat in T 70 Cc 3527/1, CF 36683 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
41 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2.649 mp, situat in T 70 A 3528, V 3529, A 3530 si N 3531, CF 36676 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
40 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 9.424 mp, situat in T 70 N 3533, Cc 3534, Cc 3534/1 si A 3535, CF 36679 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
39 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 13.749 mp, situat in T 6 P 90, CF 191 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
38 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
37 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2021 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
36 28-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Gurgu Marcel - -   - -
35 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Ionascu Marinel - -   - -
34 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind actualizare DALI pentru proiectul "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II - -   - -
33 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma de 2.000 lei/luna - -   - -
32 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
31 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind dezmembrarea in trei loturi a suprafetei de teren de 92.619 mp situat in T 6 Nb 90 aflata in proprietatea privată a comunei Turcoaia conform Actului de dezlipire nr. 1376/13.06.2018, CF 32262 - -   - -
30 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind alipirea a doua imobile din intravilan aflate in proprietatea publica comunei Turcoaia - -   - -
29 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind alipirea a doua imobile din intravilan aflate in proprietatea publica comunei Turcoaia - -   - -
28 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2022 - -   - -
27 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 - -   - -
26 07-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind revocarea HCL nr. 6 din 31.01.2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 62,4852 ha, situat in T31 P 332 prin impartirea in loturi de 0,50 ha si insusirea raportului de evaluare - -   - -
25 04-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2022 - -   - -
24 04-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea infiintarii unei platforme pentru resturi vegetale si crengi, dotata cu un tocator fix sau mobil - -   - -
23 04-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind insusirea raportului referitor la Natura 2000 - -   - -
22 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind demararea procedurilor de vanzare prin licitatie publica a terenul in suprafata de 9.000 mp, situat in T 6 N 90, CF 195 - -   - -
21 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind demararea procedurilor de vanzare prin licitatie publica a terenul in suprafata de 9.424 mp, situat in T 70 N 3533, Cc 3534, Cc 3534/1 si A 3535, CF 36679 - -   - -
20 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind demararea procedurilor de vanzare prin licitatie publica a terenul in suprafata de 1.148 mp, situat in T 70 Cc 3527/1, CF 36683 - -   - -
19 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind demararea procedurilor de vanzare prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2.649 mp, situat in T 70 A 3528, V 3529, A 3530 si N 3531, CF 36676 - -   - -
18 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 5,00 ha, situat in T51 P 649/3 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
17 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 110 mp, situat in T55 P 726/1, P 726/2 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
16 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren proprietatea privata a comunei Turcoaia, aferent imobilului casa de locuit situat pe str. Granitului nr. 8 - -   - -
15 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind cumpărarea imobilului din intravilanul comunei Turcoaia situat pe str. Troesmis nr. 36 - -   - -
14 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind desemnare doi membri din consiliul local pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general - -   - -
13 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Bugetului pe anul 2022 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” da 2022-02-22   -
12 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea anexei la HCL nr. 92/20.10.2021 privind aprobarea devizului pentru investitia "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II - -   - -
11 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea anexei la HCL nr. 91/20.10.2021 privind aprobarea devizului pentru investitia „Suplimentare sursa de alimentare cu apa la sistemul de alimentare cu apa existent in localitatea Turcoaia, judetul Tulcea” - -   - -
10 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
9 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei de salubrizare da 2022-02-04   -
8 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 da 2022-02-04   -
7 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Gherghisan Petrea - -   - -
6 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Iorga Petrica - -   - -
5 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 62,4852 ha, situat in T 31 P 332 prin impartirea in loturi de 0,50 ha si insusirea raportului de evaluare - -   - -
4 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2022 - -   - -
3 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2021 - -   - -
2 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2022 - -   - -
1 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea cuantumului fiecarui tip de bursa acordata de catre Scoala Gimnaziala „Dobre Vladescu” Turcoaia, incepand cu semestrul al II - lea - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină