• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Turcoaia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
91 10-09-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Crudu Ioana - -   - -
90 10-09-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator nou - -   - -
89 10-09-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului actualizat pentru investitia „Infiintare teren multifunctional de sport in comuna Turcoaia, judetul Tulcea” - -   - -
88 10-09-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind cumpărarea imobilului din intravilanul comunei Turcoaia situat pe str. 1 Decembrie nr. 49 - -   - -
87 10-09-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractului de proiectare si executie lucrari nr. 1389/06.06.2019 incheiat cu Asocierea SC Sofvi Construct Instal SRL – SC Arhinspired Studio SRL - -   - -
86 10-09-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea actului aditional nr. 4 la contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - -   - -
85 10-09-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea HCL nr. 24/20.04.2021 privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2020 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
84 10-09-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Locale Turcoaia SRL pe anul 2021 - -   - -
83 31-08-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - -   - -
82 25-08-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Mirica Cristian - -   - -
81 25-08-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Stanciu Corina - -   - -
80 25-08-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Hagighiol Tudorel - -   - -
79 25-08-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Stoian Anghelasa - -   - -
78 25-08-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind vânzarea prin licitatie publica a bunului mobil Buldoexcavator JCB 3CX, serie şasiu JCB3CX4TE81333743, tip 3CXSM 4T, anul fabricatiei 2008, ce aparține domeniului privat al comunei Turcoaia si insusirea raportului de evaluare - -   - -
77 25-08-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locală pe perioada 2021-2027, comuna Turcoaia, judeţul Tulcea - -   - -
76 25-08-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2021 - -   - -
75 30-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” post-mortem scriitorului Caranfil Mihai da 2021-07-30   -
74 30-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” post-mortem Preotului Cănănău Neculai da 2021-07-30   -
73 30-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” domnului Velea Carmel – Robertino da 2021-07-30   -
72 30-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” doamnei Ţăranu Ana da 2021-07-30   -
71 30-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” doamnei Momciu Mariana da 2021-07-30   -
70 30-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” doamnei Georgescu Daniela da 2021-07-30   -
69 30-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” domnului Ciulei Gheorghe da 2021-07-30   -
68 30-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” doamnei Brînză Ionela da 2021-07-30   -
67 28-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2020 - -   - -
66 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Melinte Ioana - -   - -
65 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2013 mp, situat in T 64 P 3362 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
64 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 6,00 ha, situat in T 51 P 649/3 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
63 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2021 - -   - -
62 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind stabilirea pretului de distribuire a carnetelor de comercializare - -   - -
61 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma 2.610 lei/luna - -   - -
60 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului pentru investitia „Completare retea canalizare pe strazile Iacobdeal si Derventului, comuna Turcoaia, judetul Tulcea” - -   - -
59 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contractului de prestari servicii intretinere spatii verzi si a anexei la contract - -   - -
58 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea oragnigramei si a statului de functii pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
57 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind revocarea HCL nr. 29/20.04.2021 privind aprobarea modificarii taxei de salubrizare - -   - -
56 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind revocarea HCL nr. 28/20.04.2021 privind numirea comisiei de monitorizare a lucrarilor - -   - -
55 15-07-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Turcoaia pentru unităţile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania da 2021-07-15  
54 18-06-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta - -   - -
53 18-06-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta - -   - -
52 18-06-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta - -   - -
51 18-06-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea incheirii unui contract de comodat pentru o perioada de 5 luni cu SC Centrul de consultanta si studii europene SRL - -   - -
50 18-06-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea incheierii de catre SC Servicii Locale Turcoaia SRL a unui contract de mentenanta pentru statia de epurare - -   - -
49 18-06-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea incheirerii unui contract de mandat intre Consiliul Local Turcoaia si dl Durbăcea Doru in vederea exercitarii functiei de administrator al SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
48 18-06-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea statului de functii al UAT Comuna Turcoaia urmare a infiintarii a trei posturi contractuale de asistent personal pentru copilul cu handicap grav - -   - -
47 18-06-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2021 da 2021-06-18  
46 11-06-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap da 2021-06-11  
45 03-06-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Comunei Turcoaia” da 2021-06-03  
44 14-05-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2,00 ha, situat in T 51 P 641 si insusirea raportului de evaluare da 2021-05-14  
43 14-05-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 6,00 ha, situat in T 51 P 641 si insusirea raportului de evaluare da 2021-05-14  
42 14-05-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 4,00 ha, situat in T 51 P 648 si insusirea raportului de evaluare da 2021-05-14  
41 14-05-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 3,00 ha, situat in T 53 P 656 si insusirea raportului de evaluare da 2021-05-14  
40 14-05-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 54 ha, prin impartirea in loturi a cate 5 ha, situat in T 23 P 554 si insusirea raportului de evaluare da 2021-05-14  
39 14-05-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2021 - -   - -
38 14-05-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
37 14-05-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul I 2021 da 2021-05-14   -
36 14-05-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2021 da 2021-05-14  
35 20-04-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea documentatei tehnico-economica faza D.A.L.I. si principalii indicatori tehnico-economici actualizati pentru investitia „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL (CAMIN CULTURAL) DIN LOCALITATEA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA” - -   - -
34 20-04-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 22/19.02.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in Strada Troesmis, nr.121, Sat Turcoaia, Comuna Turcoaia, Judetul Tulcea și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL (CAMIN CULTURAL) DIN LOCALITATEA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA" - -   - -
33 19-04-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Daineanu Florina Mihaela - -   - -
32 14-04-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea modificarii taxei de salubrizare - -   - -
31 14-04-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind numirea comisiei de monitorizare a lucrarilor - -   - -
30 14-04-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea cuantumului fiecarui tip de bursa acordate de catre Scoala Gimnaziala „Dobre Vladescu” Turcoaia - -   - -
29 14-04-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2021 da 2021-04-14  
28 14-04-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea pierderii contabile si anularea dividentelor din anul 2016 survenite in urma corectarii erorilor contabile pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
27 14-04-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2020 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL da 2021-04-14   -
26 14-04-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Bugetului pe anul 2021 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” da 2021-04-14  
25 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Ciorbea Anghelusa - -   - -
24 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Leonte Vasilica - -   - -
23 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Milea Maria - -   - -
22 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Ionascu Nicolae - -   - -
21 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea investiţiei „Modernizare strazi, pasarela pietonala, alei pietonale si dispozitive de scurgere a apelor in localitatea Turcoaia, judetul Tulcea” Etapa III - -   - -
20 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma 10.000 lei/luna - -   - -
19 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii capitalului social prin aport de capital in numerar a SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
18 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Daineanu Florina Mihaela - -   - -
17 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Matara Chiraca - -   - -
16 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea contractului de concesiune nr. 1409/15.08.2008, incheiat cu dl Tornea Gheorghe - -   - -
15 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea contractului de concesiune nr. 1919/13.12.2004, incheiat cu SC Piscicola Macin SRL - -   - -
14 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2021 - -   - -
13 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aducerea la cunostinta a contractului de sponsorizare nr. 126/19.01.2021 incheiat cu SC Xannat Minerals SRL - -   - -
12 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „ÎNFIINŢARE TEREN MULTIFUNCŢIONAL DE SPORT ÎN COMUNA TURCOAIA, JUDEŢUL TULCEA”, contract de finanţare C1920074A212423801129/09.10.2018 - -   - -
11 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Stoian Mihaela - -   - -
10 22-01-2021 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Risnoveanu Florin - -   - -
9 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aducerea la cunostinta a facturilor nr. 22038/09.12.2020 si nr. 22153/17.12.2020 emise de catre JT Grup SRL - -   - -
8 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind intabularea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român și intabularea dreptului de administraţie, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării – prin administrator A.N.I.F - -   - -
7 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de concesiune nr. 251/27.02.2012 incheiat cu dna Noici Doina Nicoleta - -   - -
6 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - -   - -
5 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2021 - -   - -
4 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind transformarea postului vacant din cadrul compartimentului Fond Funciar, Cadastru si Registrul Agricol din consilier clasa I grad profesional superior in consilier clasa I grad profesional asistent - -   - -
3 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare - -   - -
2 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2020 - -   - -
1 04-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină