• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Turcoaia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
25 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Ciorbea Anghelusa - -   - -
24 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Leonte Vasilica - -   - -
23 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Milea Maria - -   - -
22 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Ionascu Nicolae - -   - -
21 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea investiţiei „Modernizare strazi, pasarela pietonala, alei pietonale si dispozitive de scurgere a apelor in localitatea Turcoaia, judetul Tulcea” Etapa III - -   - -
20 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma 10.000 lei/luna - -   - -
19 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii capitalului social prin aport de capital in numerar a SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
18 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Daineanu Florina Mihaela - -   - -
17 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Matara Chiraca - -   - -
16 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea contractului de concesiune nr. 1409/15.08.2008, incheiat cu dl Tornea Gheorghe - -   - -
15 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea contractului de concesiune nr. 1919/13.12.2004, incheiat cu SC Piscicola Macin SRL - -   - -
14 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2021 - -   - -
13 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aducerea la cunostinta a contractului de sponsorizare nr. 126/19.01.2021 incheiat cu SC Xannat Minerals SRL - -   - -
12 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „ÎNFIINŢARE TEREN MULTIFUNCŢIONAL DE SPORT ÎN COMUNA TURCOAIA, JUDEŢUL TULCEA”, contract de finanţare C1920074A212423801129/09.10.2018 - -   - -
11 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Stoian Mihaela - -   - -
10 22-01-2021 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Risnoveanu Florin - -   - -
9 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aducerea la cunostinta a facturilor nr. 22038/09.12.2020 si nr. 22153/17.12.2020 emise de catre JT Grup SRL - -   - -
8 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind intabularea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român și intabularea dreptului de administraţie, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării – prin administrator A.N.I.F - -   - -
7 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de concesiune nr. 251/27.02.2012 incheiat cu dna Noici Doina Nicoleta - -   - -
6 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - -   - -
5 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2021 - -   - -
4 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind transformarea postului vacant din cadrul compartimentului Fond Funciar, Cadastru si Registrul Agricol din consilier clasa I grad profesional superior in consilier clasa I grad profesional asistent - -   - -
3 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare - -   - -
2 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2020 - -   - -
1 04-01-2021 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină