• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Turcoaia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
113 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat si a actului aditional nr. 9 la contractul de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - -   - -
112 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 79/27.09.2022 - -   - -
111 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 78/27.09.2022 - -   - -
110 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 77/27.09.2022 - -   - -
109 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 76/27.09.2022 - -   - -
108 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 75/27.09.2022 - -   - -
107 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 74/27.09.2022 - -   - -
106 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 73/27.09.2022 - -   - -
105 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 72/27.09.2022 - -   - -
104 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 71/27.09.2022 - -   - -
103 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 70/27.09.2022 - -   - -
102 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind completarea preambulului HCL nr. 69/27.09.2022 - -   - -
101 17-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 - -   - -
100 14-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul III 2022 - -   - -
99 14-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unei sumei de bani la implinirea a 50 de ani de la casatorie - -   - -
98 14-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului „Inființarea unui centru de colectare a deseurilor non-menajere prin aport voluntar in comuna Turcoaia, judetul Tulcea” - -   - -
97 08-11-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 da 2022-11-08  
96 27-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea cuantumului fiecarui tip de bursa acordata de catre Scoala Gimnaziala „Dobre Vladescu” Turcoaia pentru anul scolar 2022 – 2023 - -   - -
95 26-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - -   - -
94 26-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Pipirigeanu Nina - -   - -
93 26-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Tanase Ionel - -   - -
92 21-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat si a actului aditional nr. 4 la contractul de proiectare si executie lucrari nr. 1389/06.06.2019 incheiat cu Asocierea SC Sofvi Construct Instal SRL – SC Arhinspired Studio SRL - -   - -
91 21-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 47,6705 ha situat în T 52 P 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/16, 653/17, 653/18, 653/19, 653/20, 653/20, 653/21, 653/22, 653/23, 653/24, 653/25, 653/26, 653/27, 653/28, 653/29, 653/30, 653/31, 653/32, 653/33, 653/34, 653/35, 653/36, 653/37, 653/38, 653/39, 653/40, 653/41, 653/42, 653/43, 653/44, 653/45, 653/46, 653/47, 653/48, 653/49, 653/50, 653/51, 653/52, 653/53, 653/54, 653/55, 653/56, 653/57, 653/58, 653/59, 653/60, 653/61, 653/62, 653/63, 653/64, 653/6 - -   - -
90 21-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 30,0163 ha situat în T 51 P 649/1, 649/2, 649/13, 649/14, 649/15, 649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649/20, 649/21, 649/22, 649/23, 649/24, 649/25, 649/26, 649/27, 649/28, 649/29, 649/30, 649/31, 649/32, 649/33, 649/34, 649/35, 649/36, 649/37, 649/38, 649/39, 649/40, 649/41, 649/42, 649/43, 649/44, 649/45, 649/46, 649/47, 649/48, 649/49, 649/50, 649/51, 649/52, 649/53, 649/54, 649/55, 649/56, 649/57, 649/58, 649/59, 649/60, 649/61, 649/62, 649/63, 649/64, 649/65 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
89 21-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 9,2084 ha situat în T 51 P 644, 644/4, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 644/9, 644/10, 644/11, 644/12, 644/13, 644/14, 644/15, 644/16, 644/17, 644/18, 644/19, 644/20 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
88 21-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 6,1120 ha situat în T 51 P 648, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8, 649/9, 648/10 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
87 21-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2,3946 ha situat în T 51 P 641, 641/6, 641/7, 641/8, 641/9, 641/10 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
86 21-10-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind cumpărarea imobilului din intravilanul comunei Turcoaia situat pe str. 1 Decembrie nr. 48 - -   - -
85 26-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - -   - -
84 21-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Tanase Ionel - -   - -
83 21-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
82 21-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Turcoaia si un reprezentant al primarului in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale „Dobre Vlădescu” Turcoaia - -   - -
81 21-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma de 6.000 lei/luna - -   - -
80 21-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2022 – 2023 al localitatii Turcoaia - -   - -
79 21-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului pentru investitia „Reabilitare parc de agrement in comuna Turcoaia” - -   - -
78 21-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind indreptarea erorii materiale strecurate in HCL nr. 112/16.12.2021 - -   - -
77 21-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Locale Turcoaia SRL pe anul 2022 - -   - -
76 21-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul II 2022 - -   - -
75 21-09-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 da 2022-09-21   -
74 19-08-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordare unui ajutor de urgenta dlui Lungu Fanel - -   - -
73 19-08-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind revocarea Hotararii Consiliului Local Turcoaia nr. 49 din 30 iunie 2022 - -   - -
72 19-08-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind actualizarea cartilor funciare si infiintare de subparcele - -   - -
71 19-08-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa al comunei Turcoaia, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6) din Legea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și art.116 alin. (1) din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007 - -   - -
70 19-08-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2022 - -   - -
69 19-08-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de masuri pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza comunei Turcoaia, judetul Tulcea - -   - -
68 19-08-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind reactualizarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2022 - -   - -
67 19-08-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului pentru investitia „Retea de canalizare pe strazile Duzilor si Ciulinilor” - -   - -
66 19-08-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 - -   - -
65 22-07-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea Anexei la HCL nr. 118/24.12.2021 da 2022-07-22  
64 22-07-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a bazei sportive da 2022-07-22  
63 22-07-2022 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind aprobarea restituirii forajului de apă potabilă F1, situat în T 29 P 243/2 pe raza comunei Greci, ce a fost dat în administrare Consiliului Local Greci prin Hotărârea Consiliului Local Turcoaia nr. 29/30.04.2007 - -   - -
62 22-07-2022 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind dezmembrarea unei suprafete de teren ce apartine domeniului privat al comunei Turcoaia - -   - -
61 22-07-2022 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind aprobarea devizului pentru investitia „Sistem supraveghere video in comuna Turcoaia” - -   - -
60 05-07-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului de investitii „Achizitie echipament ecologizare zona pescareasca comuna Turcoaia” in cadrul POPAM 2014-2020 – Strategia de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche Bratul Macin, Masura 2 Protejarea mediului, valorificarea patrimoniului natural si cultural si cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin, Directia 1 de actiune - investitii pentru protejarea mediului si Directia 2 de actiune - valorificarea patrimoniului natural, cultural, a identitatii locale precum si indicatorii tehnico – economici - -   - -
59 05-07-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 da 2022-07-05   -
58 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Pandele Paraschiva - -   - -
57 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind actualizarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2022 - -   - -
56 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea HCL nr. 17/31.10.2018 privind schimbarea categoriei de folosinta pentru suprafata de 254,078 ha - -   - -
55 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind infiintarea unui drum de exploatare in T 6 P 90 - -   - -
54 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea inchirierii imobilului situat pe str. Dunarii nr. 2 - -   - -
53 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind actualizarea cuantumului orar aferent timpului efectiv lucrat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de catre personalul serviciului voluntar - -   - -
52 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului pentru investitia „Reabilitare si dotare camere arhive, comuna Turcoaia, judetul Tulcea” - -   - -
51 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului pentru investitia „Desfiintare corp C1 si C2, comuna Turcoaia, judetul Tulcea” - -   - -
50 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea actului aditional nr. 6 la contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - -   - -
49 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ”I m a single dog” - -   - -
48 18-05-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA” si a cheltuielilor aferente proiectului - -   - -
47 18-05-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2022 - -   - -
46 18-05-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul I 2022 da 2022-05-18   -
45 18-05-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 da 2022-05-18   -
44 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei a imobilului situat pe str. Troesmis nr. 66 - -   - -
43 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Hagighiol Sorina-Elena - -   - -
42 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 1.148 mp, situat in T 70 Cc 3527/1, CF 36683 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
41 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2.649 mp, situat in T 70 A 3528, V 3529, A 3530 si N 3531, CF 36676 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
40 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 9.424 mp, situat in T 70 N 3533, Cc 3534, Cc 3534/1 si A 3535, CF 36679 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
39 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 13.749 mp, situat in T 6 P 90, CF 191 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
38 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
37 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2021 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
36 28-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Gurgu Marcel - -   - -
35 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Ionascu Marinel - -   - -
34 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind actualizare DALI pentru proiectul "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II - -   - -
33 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma de 2.000 lei/luna - -   - -
32 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
31 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind dezmembrarea in trei loturi a suprafetei de teren de 92.619 mp situat in T 6 Nb 90 aflata in proprietatea privată a comunei Turcoaia conform Actului de dezlipire nr. 1376/13.06.2018, CF 32262 - -   - -
30 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind alipirea a doua imobile din intravilan aflate in proprietatea publica comunei Turcoaia - -   - -
29 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind alipirea a doua imobile din intravilan aflate in proprietatea publica comunei Turcoaia - -   - -
28 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2022 - -   - -
27 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 - -   - -
26 07-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind revocarea HCL nr. 6 din 31.01.2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 62,4852 ha, situat in T31 P 332 prin impartirea in loturi de 0,50 ha si insusirea raportului de evaluare - -   - -
25 04-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2022 - -   - -
24 04-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea infiintarii unei platforme pentru resturi vegetale si crengi, dotata cu un tocator fix sau mobil - -   - -
23 04-03-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind insusirea raportului referitor la Natura 2000 - -   - -
22 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind demararea procedurilor de vanzare prin licitatie publica a terenul in suprafata de 9.000 mp, situat in T 6 N 90, CF 195 - -   - -
21 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind demararea procedurilor de vanzare prin licitatie publica a terenul in suprafata de 9.424 mp, situat in T 70 N 3533, Cc 3534, Cc 3534/1 si A 3535, CF 36679 - -   - -
20 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind demararea procedurilor de vanzare prin licitatie publica a terenul in suprafata de 1.148 mp, situat in T 70 Cc 3527/1, CF 36683 - -   - -
19 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind demararea procedurilor de vanzare prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2.649 mp, situat in T 70 A 3528, V 3529, A 3530 si N 3531, CF 36676 - -   - -
18 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 5,00 ha, situat in T51 P 649/3 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
17 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 110 mp, situat in T55 P 726/1, P 726/2 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
16 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren proprietatea privata a comunei Turcoaia, aferent imobilului casa de locuit situat pe str. Granitului nr. 8 - -   - -
15 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind cumpărarea imobilului din intravilanul comunei Turcoaia situat pe str. Troesmis nr. 36 - -   - -
14 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind desemnare doi membri din consiliul local pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general - -   - -
13 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Bugetului pe anul 2022 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” da 2022-02-22   -
12 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea anexei la HCL nr. 92/20.10.2021 privind aprobarea devizului pentru investitia "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II - -   - -
11 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea anexei la HCL nr. 91/20.10.2021 privind aprobarea devizului pentru investitia „Suplimentare sursa de alimentare cu apa la sistemul de alimentare cu apa existent in localitatea Turcoaia, judetul Tulcea” - -   - -
10 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
9 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei de salubrizare da 2022-02-04   -
8 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 da 2022-02-04   -
7 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Gherghisan Petrea - -   - -
6 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Iorga Petrica - -   - -
5 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 62,4852 ha, situat in T 31 P 332 prin impartirea in loturi de 0,50 ha si insusirea raportului de evaluare - -   - -
4 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2022 - -   - -
3 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2021 - -   - -
2 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2022 - -   - -
1 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea cuantumului fiecarui tip de bursa acordata de catre Scoala Gimnaziala „Dobre Vladescu” Turcoaia, incepand cu semestrul al II - lea - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină