• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Turcoaia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
76 27-11-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de executie lucrari nr. 753/01.03.2023 incheiat cu SC Sigma APS Construct SRL - -   - -
75 21-11-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Turcoaia, judeţul Tulcea, începând cu 1 ianuarie 2024 - -   - -
74 21-11-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea Etapa II”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
73 21-11-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui stimulent financiar familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupti si persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani de viata - -   - -
72 21-11-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 - -   - -
71 25-10-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 da 2023-10-25  
70 20-10-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi si alei pietonale” - -   - -
69 20-10-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Comuna Turcoaia și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 - -   - -
68 20-10-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul II 2023 - -   - -
67 12-10-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea comisiei aprobate prin HCL nr. 83/20.10.2021 - -   - -
66 06-10-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind revocarea HCL nr. 112/16.12.2021 - -   - -
65 06-10-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind predarea catre SC Servicii Locale Turcoaia SRL a imobiluluilui in suprafata de 60 mp situat in T 29 P 243/2, CF 33105, pe care se afla forajul de apa potabila F1 - -   - -
64 27-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind racordarea la reteaua de alimentare cu apa potabila a imobilului situat pe DN 22D – Km 12 - -   - -
63 27-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de executie lucrari nr. 753/01.03.2023 incheiat cu SC Sigma APS Construct SRL - -   - -
62 27-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Turcoaia şi un reprezentant al primarului în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Dobre Vlădescu” Turcoaia - -   - -
61 21-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Pandele P. - -   - -
60 21-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Buzea G. - -   - -
59 21-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2023 – 2024 al localitatii Turcoaia - -   - -
58 21-09-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 da 2023-09-21   -
57 18-08-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia „Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 1, com. Turcoaia, jud. Tulcea” - -   - -
56 27-07-2023 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Toma A. - M. - -   - -
55 21-07-2023 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma de 12.000 lei/luna - -   - -
54 21-07-2023 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind aprobarea actelor adiţionale urmare a schimbării denumirii societaţii SC Heidelberg Cement România SA - -   - -
53 21-07-2023 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2023 - -   - -
52 21-07-2023 SBURLEA MĂDĂLIN, Viceprimar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 da 2023-07-21   -
51 26-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea componenţei Comisiei mixte pentru sistematizarea circulaţiei în comuna Turcoaia, precum şi a Regulamentului de funcţionare al comisiei da 2023-06-26  
50 26-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind prelungirea contractului de executie lucrari nr. 753/01.03.2023 incheiat cu SC Sigma APS Construct SRL - -   - -
49 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat si a actului aditional nr. 11 la contractul de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - -   - -
48 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren proprietatea privata a comunei Turcoaia, aferent imobilului casa de locuit situat pe str. Troesmis nr. 80 - -   - -
47 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind imputernicirea Primarului de a modifica geometria imobilelor prin declaratie notariala - -   - -
46 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
45 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind alipirea a trei imobile din intravilan aflate in proprietatea privata a comunei Turcoaia - -   - -
44 20-06-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul I 2023 - -   - -
43 24-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea strazilor pentru proiectul "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II - -   - -
42 24-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de sport şcolară str. Dunării, nr. 2 din sat Turcoaia, comuna Turcoaia, judeţul Tulcea” - -   - -
41 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Mirica Ionel - -   - -
40 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia „Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.1, com. Turcoaia, jud. Tulcea” – modificari de tema aduse in timpul executiei la A.C. nr. 16/19.09.2019 - -   - -
39 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - -   - -
38 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind indreptarea erorii materiale din continutul art. 2 al HCL nr. 16/28.02.2023 - -   - -
37 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind revocarea HCL nr. 22/29.03.2023 - -   - -
36 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2023 - -   - -
35 19-05-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 da 2023-05-19   -
34 26-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind mentinerea participarii Comunei Turcoaia la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche - -   - -
33 21-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru membrii Consiliului local al comunei Turcoaia, judetul Tulcea - -   - -
32 21-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind majorarea salariala pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Turcoaia - -   - -
31 10-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea înscrierii UAT Comuna Turcoaia în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - -   - -
30 05-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Toma Gina - -   - -
29 05-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea restituirii sumelor conform Sentintei civile nr. 192/15.03.2023 a Tribunalului Tulcea - -   - -
28 05-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de sport str. Dunării, nr. 2 din sat Turcoaia, comuna Turcoaia, judeţul Tulcea” - -   - -
27 05-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2022 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL - -   - -
26 05-04-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 - -   - -
25 23-03-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Bebeci Petrus - -   - -
24 23-03-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului nr. 848/03.04.2020 incheiat cu S.C. Badiu Medical Center S.R.L. - -   - -
23 23-03-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2022 - -   - -
22 06-03-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2023 - -   - -
21 28-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Turcoaia” - -   - -
20 27-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Pîrpală Sandu Marius - -   - -
19 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Mirica Tatiana - -   - -
18 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea restituirii sumei de 116.400 lei dlui Balan S, conform Sentintei civile nr. 995/17.06.2021 a Tribunalului Tulcea - -   - -
17 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind majorarea salariala de 10% pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Turcoaia - -   - -
16 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Stejaru Beidaud privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism si autorizare constructii - -   - -
15 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea aderarii Comunei Turcoaia la ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INTERCOMUNITARA STEJARU - BEIDAUD, JUDETUL TULCEA - -   - -
14 22-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea contractului de asistenta juridica si reprezentare cu avocat Iures Dora Andreea - -   - -
13 17-02-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului cadru de inchiriere a unor spatii disponibile excedentare din unitatile de invatamant de stat din comuna Turcoaia da 2023-02-17  
12 25-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea majorarii capitalului social prin aport de capital in numerar a SC Servicii Locale Turcoaia SRL da 2023-01-25   -
11 25-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Bugetului pe anul 2023 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” da 2023-01-25   -
10 25-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2023 da 2023-01-25   -
9 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2023 - -   - -
8 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 1,146 ha situat în T 3 P 24 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
7 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 4,30 ha situat în T 3 P 24 si insusirea raportului de evaluare - -   - -
6 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2023 - -   - -
5 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2022 - -   - -
4 20-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2023 - -   - -
3 16-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind acordarea unui mandat special Dlui Sandu Nastase, primar al Comunei Turcoaia, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea - -   - -
2 10-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 107/13.12.2022 - -   - -
1 10-01-2023 SANDU NĂSTASE, Primar; privind rectificarea bugetului local al comunei Turcoaia pe anul 2022, conform Dispozitiei nr. 211/21.12.2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină