• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Turcoaia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 54/11-07-2022 privind aprobarea implementarii proiectului de investitii „Achizitie echipament ecologizare zona pescareasca comuna Turcoaia” in cadrul POPAM 2014-2020 – Strategia de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche Bratul Macin, Masura 2 Protejarea mediului, valorificarea patrimoniului natural si cultural si cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin, Directia 1 de actiune - investitii pentru protejarea mediului si Directia 2 de actiune - valorificarea patrimoniului natural, cultural, a identitatii locale precum si indicatorii tehnico – economici 17-07-2022    - -
HCL 53/11-07-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 17-07-2022    - -
HCL 52/30-06-2022 privind actualizarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2022 12-07-2022    - -
HCL 51/30-06-2022 privind modificarea HCL nr. 17/31.10.2018 privind schimbarea categoriei de folosinta pentru suprafata de 254,078 ha 12-07-2022    - -
HCL 50/30-06-2022 privind infiintarea unui drum de exploatare in T 6 P 90 12-07-2022    - -
HCL 49/30-06-2022 privind aprobarea inchirierii imobilului situat pe str. Dunarii nr. 2 12-07-2022    - -
HCL 48/30-06-2022 privind actualizarea cuantumului orar aferent timpului efectiv lucrat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de catre personalul serviciului voluntar 12-07-2022    - -
HCL 47/30-06-2022 privind aprobarea devizului pentru investitia „Reabilitare si dotare camere arhive, comuna Turcoaia, judetul Tulcea” 12-07-2022    - -
HCL 46/30-06-2022 privind aprobarea devizului pentru investitia „Desfiintare corp C1 si C2, comuna Turcoaia, judetul Tulcea” 12-07-2022    - -
HCL 45/30-06-2022 privind aprobarea actului aditional nr. 6 la contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL 12-07-2022    - -
HCL 44/30-06-2022 privind insusirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ”I m a single dog” 12-07-2022    - -
HCL 43/24-05-2022 privind aprobarea depunerii proiectului „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA” si a cheltuielilor aferente proiectului 30-05-2022    - -
HCL 42/24-05-2022 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2022 30-05-2022    - -
HCL 41/24-05-2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul I 2022 30-05-2022    - -
HCL 40/24-05-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 30-05-2022    - -
HCL 39/27-04-2022 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei a imobilului situat pe str. Troesmis nr. 66 14-05-2022    - -
HCL 38/27-04-2022 privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 1.148 mp, situat in T 70 Cc 3527/1, CF 36683 si insusirea raportului de evaluare 14-05-2022    - -
HCL 37/27-04-2022 privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2.649 mp, situat in T 70 A 3528, V 3529, A 3530 si N 3531, CF 36676 si insusirea raportului de evaluare 14-05-2022    - -
HCL 36/27-04-2022 privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 9.424 mp, situat in T 70 N 3533, Cc 3534, Cc 3534/1 si A 3535, CF 36679 si insusirea raportului de evaluare 14-05-2022    - -
HCL 35/27-04-2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 13.749 mp, situat in T 6 P 90, CF 191 si insusirea raportului de evaluare 14-05-2022    - -
HCL 34/27-04-2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 14-05-2022    - -
HCL 33/27-04-2022 privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2021 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL 14-05-2022    - -
HCL 32/30-03-2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Gurgu Marcel 10-04-2022    - -
HCL 31/30-03-2022 privind actualizare DALI pentru proiectul "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II 10-04-2022    - -
HCL 30/30-03-2022 privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma de 2.000 lei/luna 10-04-2022    - -
HCL 29/30-03-2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 10-04-2022    - -
HCL 28/30-03-2022 privind dezmembrarea in trei loturi a suprafetei de teren de 92.619 mp situat in T 6 Nb 90 aflata in proprietatea privată a comunei Turcoaia conform Actului de dezlipire nr. 1376/13.06.2018, CF 32262 10-04-2022    - -
HCL 27/30-03-2022 privind alipirea a doua imobile din intravilan aflate in proprietatea publica comunei Turcoaia 10-04-2022    - -
HCL 26/30-03-2022 privind alipirea a doua imobile din intravilan aflate in proprietatea publica comunei Turcoaia 10-04-2022    - -
HCL 25/30-03-2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2021 10-04-2022    - -
HCL 24/30-03-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 10-04-2022    - -
HCL 23/10-03-2022 privind revocarea HCL nr. 6 din 31.01.2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 62,4852 ha, situat in T31 P 332 prin impartirea in loturi de 0,50 ha si insusirea raportului de evaluare 30-03-2022    - -
HCL 22/10-03-2022 privind aprobarea planului de activitati culturale care vor fi organizate in comuna Turcoaia, jud. Tulcea in anul 2022 30-03-2022    - -
HCL 21/10-03-2022 privind aprobarea infiintarii unei platforme pentru resturi vegetale si crengi, dotata cu un tocator fix sau mobil 30-03-2022    - -
HCL 20/10-03-2022 privind insusirea raportului referitor la Natura 2000 30-03-2022    - -
HCL 19/28-02-2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 5,00 ha, situat in T51 P 649/3 si insusirea raportului de evaluare 18-03-2022    - -
HCL 18/28-02-2022 privind concesionarea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 110 mp, situat in T55 P 726/1, P 726/2 si insusirea raportului de evaluare 18-03-2022    - -
HCL 17/28-02-2022 privind vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren proprietatea privata a comunei Turcoaia, aferent imobilului casa de locuit situat pe str. Granitului nr. 8 18-03-2022    - -
HCL 16/28-02-2022 privind cumpărarea imobilului din intravilanul comunei Turcoaia situat pe str. Troesmis nr. 66 18-03-2022    - -
HCL 15/28-02-2022 privind desemnare doi membri din consiliul local pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general 18-03-2022    - -
HCL 14/28-02-2022 privind aprobarea Bugetului pe anul 2022 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” 18-03-2022    - -
HCL 13/10-02-2022 privind modificarea anexei la HCL nr. 92/20.10.2021 privind aprobarea devizului pentru investitia "Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea” Etapa II 28-02-2022    - -
HCL 12/10-02-2022 privind modificarea anexei la HCL nr. 91/20.10.2021 privind aprobarea devizului pentru investitia „Suplimentare sursa de alimentare cu apa la sistemul de alimentare cu apa existent in localitatea Turcoaia, judetul Tulcea” 28-02-2022    - -
HCL 11/10-02-2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 28-02-2022    - -
HCL 10/10-02-2022 privind aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei de salubrizare 28-02-2022    - -
HCL 9/10-02-2022 privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2022 28-02-2022    - -
HCL 8/31-01-2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Gherghisan Petrea 14-02-2022    - -
HCL 7/31-01-2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Iorga Petrica 14-02-2022    - -
HCL 6/31-01-2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 62,4852 ha, situat in T 31 P 332 prin impartirea in loturi de 0,50 ha si insusirea raportului de evaluare 14-02-2022    - -
HCL 5/31-01-2022 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2022 14-02-2022    - -
HCL 4/31-01-2022 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2021 14-02-2022    - -
HCL 3/31-01-2022 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2022 14-02-2022    - -
HCL 2/31-01-2022 privind aprobarea cuantumului fiecarui tip de bursa acordata de catre Scoala Gimnaziala „Dobre Vladescu” Turcoaia, incepand cu semestrul al II - lea 14-02-2022    - -
HCL 1/31-01-2022 privind aprobarea functionarii retelei scolare pentru anul 2022 – 2023, pentru Scoala Gimnaziala „Dobre Vlădescu” Turcoaia, judetul Tulcea 14-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local