• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Turcoaia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 71/31-08-2021 Privind prelungirea contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL 21-09-2021 -
HCL 70/31-08-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 21-09-2021 -
HCL 69/31-08-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 21-09-2021 -
HCL 68/31-08-2021 Privind vânzarea prin licitatie publica a bunului mobil Buldoexcavator JCB 3CX, serie şasiu JCB3CX4TE81333743, tip 3CXSM 4T, anul fabricatiei 2008, ce aparține domeniului privat al comunei Turcoaia si insusirea raportului de evaluare 21-09-2021
HCL 67/31-08-2021 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locală pe perioada 2021-2027, comuna Turcoaia, judeţul Tulcea 21-09-2021
HCL 66/31-08-2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2021 21-09-2021 -
HCL 65/31-08-2021 Privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” domnului Velea Carmel – Robertino 21-09-2021 -
HCL 64/31-08-2021 Privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” doamnei Ţăranu Ana 21-09-2021 -
HCL 63/31-08-2021 Privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” doamnei Georgescu Daniela 21-09-2021 -
HCL 62/31-08-2021 Privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” domnului Ciulei Gheorghe 21-09-2021 -
HCL 61/31-08-2021 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Turcoaia pentru unităţile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania 21-09-2021
HCL 60/29-07-2021 Privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2020 14-08-2021 -
HCL 59/29-07-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Melinte Ioana 14-08-2021 -
HCL 58/29-07-2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2013 mp, situat in T 64 P 3362 si insusirea raportului de evaluare 14-08-2021
HCL 57/29-07-2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 6,00 ha, situat in T 51 P 649/3 si insusirea raportului de evaluare 14-08-2021
HCL 56/29-07-2021 Privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2021 14-08-2021 -
HCL 55/29-07-2021 Privind stabilirea pretului de distribuire a carnetelor de comercializare 14-08-2021 -
HCL 54/29-07-2021 Privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma 2.610 lei/luna 14-08-2021 -
HCL 53/29-07-2021 Privind aprobarea devizului pentru investitia „Completare retea canalizare pe strazile Iacobdeal si Derventului, comuna Turcoaia, judetul Tulcea” 14-08-2021
HCL 52/29-07-2021 Privind aprobarea contractului de prestari servicii intretinere spatii verzi si a anexei la contract 14-08-2021 -
HCL 51/29-07-2021 Privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL 14-08-2021
HCL 50/29-07-2021 Privind revocarea HCL nr. 29/20.04.2021 privind aprobarea modificarii taxei de salubrizare 14-08-2021 -
HCL 49/29-07-2021 Privind revocarea HCL nr. 28/20.04.2021 privind numirea comisiei de monitorizare a lucrarilor 14-08-2021 -
HCL 48/29-07-2021 aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicapPrivind 14-08-2021
HCL 47/29-07-2021 Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Comunei Turcoaia” 14-08-2021
HCL 46/24-06-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Cănănău Maria 10-07-2021 -
HCL 45/24-06-2021 Privind aprobarea incheirii unui contract de comodat pentru o perioada de 5 luni cu SC Centrul de consultanta si studii europene SRL 10-07-2021 -
HCL 44/24-06-2021 Privind aprobarea incheierii de catre SC Servicii Locale Turcoaia SRL a unui contract de mentenanta pentru statia de epurare 10-07-2021 -
HCL 43/24-06-2021 Privind aprobarea incheirerii unui contract de mandat intre Consiliul Local Turcoaia si dl Durbăcea Doru in vederea exercitarii functiei de administrator al SC Servicii Locale Turcoaia SRL 10-07-2021 -
HCL 42/24-06-2021 Privind modificarea statului de functii al UAT Comuna Turcoaia urmare a infiintarii a trei posturi contractuale de asistent personal pentru copilul cu handicap grav 10-07-2021
HCL 41/24-06-2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2021 10-07-2021
HCL 40/20-05-2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2,00 ha, situat in T 51 P 641 si insusirea raportului de evaluare 30-05-2021
HCL 39/20-05-2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 6,00 ha, situat in T 51 P 641 si insusirea raportului de evaluare 30-05-2021
HCL 38/20-05-2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 4,00 ha, situat in T 51 P 648 si insusirea raportului de evaluare 30-05-2021
HCL 37/20-05-2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 3,00 ha, situat in T 53 P 656 si insusirea raportului de evaluare 30-05-2021
HCL 36/20-05-2021 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2021 30-05-2021
HCL 35/20-05-2021 Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia 30-05-2021
HCL 34/20-05-2021 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul I 2021 30-05-2021 -
HCL 33/20-05-2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2021 30-05-2021
HCL 32/20-04-2021 Privind aprobarea documentatei tehnico-economica faza D.A.L.I. si principalii indicatori tehnico-economici actualizati pentru investitia „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL (CAMIN CULTURAL) DIN LOCALITATEA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA” 10-05-2021 -
HCL 31/20-04-2021 Privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 22/19.02.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in Strada Troesmis, nr.121, Sat Turcoaia, Comuna Turcoaia, Judetul Tulcea și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL (CAMIN CULTURAL) DIN LOCALITATEA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA" 10-05-2021 -
HCL 30/20-04-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Daineanu Florina Mihaela 10-05-2021 -
HCL 29/20-04-2021 Privind aprobarea modificarii taxei de salubrizare 10-05-2021 -
HCL 28/20-04-2021 Privind numirea comisiei de monitorizare a lucrarilor 10-05-2021 -
HCL 27/20-04-2021 Privind aprobarea cuantumului fiecarui tip de bursa acordate de catre Scoala Gimnaziala „Dobre Vladescu” Turcoaia 10-05-2021 -
HCL 26/20-04-2021 Privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2021 10-05-2021
HCL 25/20-04-2021 Privind aprobarea pierderii contabile si anularea dividentelor din anul 2016 survenite in urma corectarii erorilor contabile pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL 10-05-2021 -
HCL 24/20-04-2021 Privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2020 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL 10-05-2021 -
HCL 23/20-04-2021 Privind aprobarea Bugetului pe anul 2021 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” 10-05-2021
HCL 22/31-03-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 17-04-2021 -
HCL 21/31-03-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 17-04-2021 -
HCL 20/31-03-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 17-04-2021 -
HCL 19/31-03-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 17-04-2021 -
HCL 18/31-03-2021 Privind aprobarea investiţiei „Modernizare strazi, pasarela pietonala, alei pietonale si dispozitive de scurgere a apelor in localitatea Turcoaia, judetul Tulcea” Etapa III 17-04-2021 -
HCL 17/31-03-2021 Privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma 10.000 lei/luna 17-04-2021 -
HCL 16/31-03-2021 Privind aprobarea majorarii capitalului social prin aport de capital in numerar a SC Servicii Locale Turcoaia SRL 17-04-2021 -
HCL 15/25-02-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Matara Chiraca 08-03-2021 -
HCL 14/25-02-2021 Privind modificarea contractului de concesiune nr. 1409/15.08.2008, incheiat cu dl Tornea Gheorghe 08-03-2021 -
HCL 13/25-02-2021 Privind modificarea contractului de concesiune nr. 1919/13.12.2004, incheiat cu SC Piscicola Macin SRL 08-03-2021 -
HCL 12/25-02-2021 Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2021 08-03-2021 -
HCL 11/25-02-2021 Privind aducerea la cunostinta a contractului de sponsorizare nr. 126/19.01.2021 incheiat cu SC Xannat Minerals SRL 08-03-2021 -
HCL 10/25-02-2021 Privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „ÎNFIINŢARE TEREN MULTIFUNCŢIONAL DE SPORT ÎN COMUNA TURCOAIA, JUDEŢUL TULCEA”, contract de finanţare C1920074A212423801129/09.10.2018 08-03-2021 -
HCL 9/28-01-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Stoian Mihaela 09-02-2021 -
HCL 8/28-01-2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Risnoveanu Florin 09-02-2021 -
HCL 7/28-01-2021 Privind prelungirea contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL 09-02-2021 -
HCL 6/28-01-2021 Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2021 09-02-2021 -
HCL 5/28-01-2021 Privind aprobarea functionarii retelei scolare pentru anul 2021 – 2022, pentru Scoala Gimnaziala „Dobre Vlădescu” Turcoaia, judetul Tulcea 09-02-2021 -
HCL 4/28-01-2021 Privind transformarea postului vacant din cadrul compartimentului Fond Funciar, Cadastru si Registrul Agricol din consilier clasa I grad profesional superior in consilier clasa I grad profesional asistent 09-02-2021 -
HCL 3/28-01-2021 Privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare 09-02-2021
HCL 2/28-01-2021 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2020 09-02-2021 -
HCL 1/08-01-2021 Privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 22-01-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină