• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Turcoaia

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
71 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind prelungirea contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - 2021-09-17 -
70 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-09-17 -
69 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-09-17 -
68 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind vânzarea prin licitatie publica a bunului mobil Buldoexcavator JCB 3CX, serie şasiu JCB3CX4TE81333743, tip 3CXSM 4T, anul fabricatiei 2008, ce aparține domeniului privat al comunei Turcoaia si insusirea raportului de evaluare - 2021-09-17
67 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locală pe perioada 2021-2027, comuna Turcoaia, judeţul Tulcea da 2021-09-17
66 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2021 da 2021-09-17 -
65 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” domnului Velea Carmel – Robertino da 2021-09-17 -
64 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” doamnei Ţăranu Ana da 2021-09-17 -
63 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” doamnei Georgescu Daniela da 2021-09-17 -
62 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Turcoaia” domnului Ciulei Gheorghe da 2021-09-17 -
61 31-08-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 100/25-08-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Turcoaia pentru unităţile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania da 2021-09-17
60 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2020 - 2021-08-10 -
59 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Melinte Ioana - 2021-08-10 -
58 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2013 mp, situat in T 64 P 3362 si insusirea raportului de evaluare da 2021-08-10
57 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 6,00 ha, situat in T 51 P 649/3 si insusirea raportului de evaluare da 2021-08-10
56 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2021 - 2021-08-10 -
55 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind stabilirea pretului de distribuire a carnetelor de comercializare - 2021-08-10 -
54 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma 2.610 lei/luna - 2021-08-10 -
53 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind aprobarea devizului pentru investitia „Completare retea canalizare pe strazile Iacobdeal si Derventului, comuna Turcoaia, judetul Tulcea” - 2021-08-10
52 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind aprobarea contractului de prestari servicii intretinere spatii verzi si a anexei la contract - 2021-08-10 -
51 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL - 2021-08-10
50 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind revocarea HCL nr. 29/20.04.2021 privind aprobarea modificarii taxei de salubrizare - 2021-08-10 -
49 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind revocarea HCL nr. 28/20.04.2021 privind numirea comisiei de monitorizare a lucrarilor - 2021-08-10 -
48 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicapPrivind da 2021-08-10
47 29-07-2021 DIMA IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 83/23-07-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Comunei Turcoaia” da 2021-08-10
46 24-06-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 72/18-06-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 24.06.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Cănănău Maria - 2021-07-06 -
45 24-06-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 72/18-06-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 24.06.2021 Privind aprobarea incheirii unui contract de comodat pentru o perioada de 5 luni cu SC Centrul de consultanta si studii europene SRL - 2021-07-06 -
44 24-06-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 72/18-06-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 24.06.2021 Privind aprobarea incheierii de catre SC Servicii Locale Turcoaia SRL a unui contract de mentenanta pentru statia de epurare - 2021-07-06 -
43 24-06-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 72/18-06-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 24.06.2021 Privind aprobarea incheirerii unui contract de mandat intre Consiliul Local Turcoaia si dl Durbăcea Doru in vederea exercitarii functiei de administrator al SC Servicii Locale Turcoaia SRL - 2021-07-06 -
42 24-06-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 72/18-06-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 24.06.2021 Privind modificarea statului de functii al UAT Comuna Turcoaia urmare a infiintarii a trei posturi contractuale de asistent personal pentru copilul cu handicap grav - 2021-07-06
41 24-06-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 72/18-06-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 24.06.2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2021 da 2021-07-06
40 20-05-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/14-05-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.05.2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 2,00 ha, situat in T 51 P 641 si insusirea raportului de evaluare da 2021-05-26
39 20-05-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/14-05-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.05.2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 6,00 ha, situat in T 51 P 641 si insusirea raportului de evaluare da 2021-05-26
38 20-05-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/14-05-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.05.2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 4,00 ha, situat in T 51 P 648 si insusirea raportului de evaluare da 2021-05-26
37 20-05-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/14-05-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.05.2021 Privind inchirierea prin licitatie publica a terenul in suprafata de 3,00 ha, situat in T 53 P 656 si insusirea raportului de evaluare da 2021-05-26
36 20-05-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/14-05-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.05.2021 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2021 - 2021-05-26
35 20-05-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/14-05-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.05.2021 Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru UAT Comuna Turcoaia - 2021-05-26
34 20-05-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/14-05-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.05.2021 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul I 2021 da 2021-05-26 -
33 20-05-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 62/14-05-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.05.2021 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoriale comuna Turcoaia pentru anul 2021 da 2021-05-26
32 20-04-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/15-04-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 Privind aprobarea documentatei tehnico-economica faza D.A.L.I. si principalii indicatori tehnico-economici actualizati pentru investitia „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL (CAMIN CULTURAL) DIN LOCALITATEA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA” - 2021-05-06 -
31 20-04-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/15-04-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 Privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 22/19.02.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in Strada Troesmis, nr.121, Sat Turcoaia, Comuna Turcoaia, Judetul Tulcea și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL (CAMIN CULTURAL) DIN LOCALITATEA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA" - 2021-05-06 -
30 20-04-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/15-04-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Daineanu Florina Mihaela - 2021-05-06 -
29 20-04-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/15-04-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 Privind aprobarea modificarii taxei de salubrizare - 2021-05-06 -
28 20-04-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/15-04-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 Privind numirea comisiei de monitorizare a lucrarilor - 2021-05-06 -
27 20-04-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/15-04-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 Privind aprobarea cuantumului fiecarui tip de bursa acordate de catre Scoala Gimnaziala „Dobre Vladescu” Turcoaia - 2021-05-06 -
26 20-04-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/15-04-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 Privind aprobarea bugetului general al Unităţii Administrativ - Teritoariale comuna Turcoaia pentru anul 2021 da 2021-05-06
25 20-04-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/15-04-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 Privind aprobarea pierderii contabile si anularea dividentelor din anul 2016 survenite in urma corectarii erorilor contabile pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL - 2021-05-06 -
24 20-04-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/15-04-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 Privind aprobarea executiei bugetului, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2020 pentru SC Servicii Locale Turcoaia SRL da 2021-05-06 -
23 20-04-2021 DEACU COSTEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 48/15-04-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 Privind aprobarea Bugetului pe anul 2021 pentru „SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL” da 2021-05-06
22 31-03-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/25-03-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31 martie 2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-04-13 -
21 31-03-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/25-03-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31 martie 2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-04-13 -
20 31-03-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/25-03-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31 martie 2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-04-13 -
19 31-03-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/25-03-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31 martie 2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-04-13 -
18 31-03-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/25-03-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31 martie 2021 Privind aprobarea investiţiei „Modernizare strazi, pasarela pietonala, alei pietonale si dispozitive de scurgere a apelor in localitatea Turcoaia, judetul Tulcea” Etapa III - 2021-04-13 -
17 31-03-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/25-03-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31 martie 2021 Privind aprobarea majorarii cotizatiei din acordului de cooperare nr. 1086/07.05.2019, cu suma 10.000 lei/luna - 2021-04-13 -
16 31-03-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/25-03-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31 martie 2021 Privind aprobarea majorarii capitalului social prin aport de capital in numerar a SC Servicii Locale Turcoaia SRL - 2021-04-13 -
15 25-02-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/19-02-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 25.02.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Matara Chiraca - 2021-03-04 -
14 25-02-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/19-02-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 25.02.2021 Privind modificarea contractului de concesiune nr. 1409/15.08.2008, incheiat cu dl Tornea Gheorghe - 2021-03-04 -
13 25-02-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/19-02-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 25.02.2021 Privind modificarea contractului de concesiune nr. 1919/13.12.2004, incheiat cu SC Piscicola Macin SRL - 2021-03-04 -
12 25-02-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/19-02-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 25.02.2021 Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Turcoaia, jud. Tulcea pentru anul 2021 - 2021-03-04 -
11 25-02-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/19-02-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 25.02.2021 Privind aducerea la cunostinta a contractului de sponsorizare nr. 126/19.01.2021 incheiat cu SC Xannat Minerals SRL - 2021-03-04 -
10 25-02-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/19-02-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 25.02.2021 Privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului „ÎNFIINŢARE TEREN MULTIFUNCŢIONAL DE SPORT ÎN COMUNA TURCOAIA, JUDEŢUL TULCEA”, contract de finanţare C1920074A212423801129/09.10.2018 - 2021-03-04 -
9 28-01-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/22-01-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.01.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Stoian Mihaela - 2021-02-05 -
8 28-01-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/22-01-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.01.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Risnoveanu Florin - 2021-02-05 -
7 28-01-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/22-01-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.01.2021 Privind prelungirea contractului de proiectare si executie lucrari nr. 801/29.03.2019 incheiat cu Asocierea SC Ravnet SRL – SC Tehno-Edil AMF SRL – SC Domarcons SRL - 2021-02-05 -
6 28-01-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/22-01-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.01.2021 Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2021 - 2021-02-05 -
5 28-01-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/22-01-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.01.2021 Privind aprobarea functionarii retelei scolare pentru anul 2021 – 2022, pentru Scoala Gimnaziala „Dobre Vlădescu” Turcoaia, judetul Tulcea - 2021-02-05 -
4 28-01-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/22-01-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.01.2021 Privind transformarea postului vacant din cadrul compartimentului Fond Funciar, Cadastru si Registrul Agricol din consilier clasa I grad profesional superior in consilier clasa I grad profesional asistent - 2021-02-05 -
3 28-01-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/22-01-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.01.2021 Privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare - 2021-02-05
2 28-01-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 12/22-01-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.01.2021 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Turcoaia pe trimestrul IV 2020 da 2021-02-05 -
1 08-01-2021 CHIOVEANU PETRICĂ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/04-01-2021 Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta extraordinara pe data de 08.01.2021 Privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 - 2021-01-18 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină