• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Turcoaia

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
132 20-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind recuperarea sumei de 69 lei de la beneficiar de ajutor social - 2022-07-26    - - -
131 18-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea pe functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-07-26    - - -
130 18-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2022-07-26    - - -
129 18-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor primarului comunei Turcoaia pe perioada concediului de odihna catre viceprimarul comunei Turcoaia - 2022-07-26    - - -
128 14-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ASF - 2022-07-26    - - -
127 13-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse pentru licitatia din data de 18.07.2022 - 2022-07-26    - - -
126 13-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Completare retea canalizare pe strazile Iacobdeal si Derventului, comuna Turcoaia judetul Tulcea" - 2022-07-26    - - -
125 13-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2022-07-26    - - -
124 12-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind actualizarea programului anual de achizitii publice da 2022-07-26    -
123 07-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea echiepei de implementare a proiectului "Achizitie echipament ecologizare zona pescareasca comuna Turcoaia" - 2022-07-26    - - -
122 05-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta extraordinara pe data de 11 iulie 2022 da 2022-07-26    - -
121 01-07-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind desemnarea persoanei responsabile care urmeaya sa faca parte din comisiile privind receptia la terminarea lucrarilor privind sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate - 2022-07-26    - - -
120 30-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihna al asistentului personal - 2022-07-05    - - -
119 30-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM al asistentului personal - 2022-07-05    - - -
118 30-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind suspendarea ajutorului social acordat - 2022-07-05    - - -
117 30-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind suspendarea ajutorului social acordat - 2022-07-05    - - -
116 29-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social acordat - 2022-07-05    - - -
115 29-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind rectificarea unor rubrici din actul de nastere nr. 26 din 30 mai 1960 exemplar I si II - 2022-07-05    - - -
114 27-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind desemnarea persoanei responsabile cu modul de administrare al generarii si gestionarii deseurilor pe raza administrativ teritoriala a UAT comuna Turcoaia - 2022-07-05    - - -
113 27-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea ajutorului social acordat - 2022-07-05    - - -
112 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea pe functia de asistent personal - 2022-07-05    - - -
111 24-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 30.06.2022 da 2022-07-05    - -
110 23-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind instituirea curatelei speciale si numirea unui curator special - 2022-07-05    - - -
109 22-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de handicap grav minorului cu handicap grav - 2022-07-05    - - -
108 21-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind nominalizarea persoanelor responsabile cu activitatile legate de voucherele de vacanta - 2022-07-05    - - -
107 21-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului - 2022-07-05    - - -
106 21-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetare CIM asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-07-05    - - -
105 15-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor minorului cu handicap grav - 2022-06-16    - - -
104 08-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse pentru licitatia din data de 15.06.2022 - 2022-06-16    - - -
103 08-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea dreptului la ASF - 2022-06-16    - - -
102 08-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind desemnarea persoanei responsabile cu transmiterea declaratiilor de avere si interese - 2022-06-16    - - -
101 08-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind aprobarea rectificarii mentiunii de rectificare inscrisa in actul de nastere nr. 126/29.12.1938 exemplarul I si II - 2022-06-16    - - -
100 08-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind aprobarea listelor suplimentare cu beneficiari conform art. 3 zlin. 1 lit. c) din OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii POAD - 2022-06-16    - - -
99 06-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind recuperarea sumei de 245 lei de la familia beneficiara VMG - 2022-06-16    - - -
98 06-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind actualizarea SVSU al comunei Turcoaia - 2022-06-16    - - -
97 03-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM asistent personal - 2022-06-16    - - -
96 02-06-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea pe functia de asistent personal - 2022-06-16    - - -
95 27-05-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social, a alocatie pentru sustinerea familiei - 2022-06-08    - - -
94 27-05-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind repunerea in plata a ajutorului social - 2022-06-08    - - -
93 26-05-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind rectificarea unor rubrici din actul de nastere nr. 63/26.07.1946 - 2022-06-08    - - -
92 25-05-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind actualizarea programului anual de achizitii publice - 2022-06-08    - - -
91 24-05-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind instituirea curatelei speciala si numirea in calitate de curator special pentru minori - 2022-06-08    - - -
90 18-05-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea Consiliului local Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 24 mai 2022 orele 17,00 da 2022-06-08    - -
89 13-05-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social acordat persoanei singure - 2022-05-19    - - -
88 06-05-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea pe functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-05-19    - - -
87 04-05-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse pentru licitatia din data de 09.05.2022 - 2022-05-19    - - -
86 04-05-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea pe functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-05-19    - - -
85 28-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM din functia de asistent personal al minorului cu handicap grav - 2022-05-10    - - -
84 28-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM din functia de asistent persoanal al persoanei cu handicap grav - 2022-05-10    - - -
83 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind suspendarea ajutorului social acordat - 2022-05-10    - - -
82 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind imcadrarea pe functia de asistent personal al minorului cu handicap grav - 2022-05-10    - - -
81 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM din functia de asistent personal al minorului cu handicap grav - 2022-05-10    - - -
80 21-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 27 aprilie 2022 da 2022-05-10    - -
79 18-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Retea de canalizare pe strazile Iglicioarei, Branduselor si Dunarii, sat Turcoaia, comuna Turcoaia, jud. Tulcea - 2022-04-27    - - -
78 18-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social - 2022-04-27    - - -
77 18-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social - 2022-04-27    - - -
76 08-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind desemnarea persoanelor responsabile cu privire la organizarea si publicarea in Monitorul Oficial Local al UAT comuna Turcoaia - 2022-04-27    - - -
75 07-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse pentru licitatia din data de 27.04.2022 - 2022-04-27    - - -
74 07-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM din functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-04-27    - - -
73 05-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind rectificarea unor rubrici din actul de casatorie, exemplarul I si II nr. 5 din 10 iulie 2010 - 2022-04-27    - - -
72 04-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind instituirea curatelei speciale - 2022-04-27    - - -
71 01-04-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Gurgu Marcel - 2022-04-27    - - -
70 31-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind actualizarea programului anual de achizitii publice da 2022-04-06    -
69 31-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea in functia de asistent personal al minorului cu handicap grav - 2022-04-06    - - -
68 31-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor minorului cu handicap grav - 2022-04-06    - - -
67 29-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea dispozitiei nr. 15/14.01.2022 privind rectificarea unor rubrici din actul de nastere nr. 126/29.12.1938 - 2022-04-06 Abrogată de dispoziţia Nr. 101/2022
- -
66 29-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmeaza a fi depuse in cadrul procedurii de achizitie in cadrul proiectului „Infrastructura multifunctionala pentru sprijinirea activitatilor pescaresti si conexe in comuna Turcoaia” - 2022-04-06    - - -
65 29-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2022-04-06    - - -
64 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Turcoaia - 2022-04-06    - - -
63 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea stimulentului educational pentru copiii beneficiarilor - 2022-04-06    - - -
62 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2022-04-06    - - -
61 24-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 30.03.2022 da 2022-04-06    - -
60 22-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ASF - 2022-04-06    - - -
59 15-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2022-03-17    - - -
58 11-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmeaza a fi depuse in cadrul procedurii de achizitie in cadrul proiectului „Infrastructura multifunctionala pentru sprijinirea activitatilor pescaresti si conexe in comuna Turcoaia” - 2022-03-17    - - -
57 04-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL al comunei Turcoaia in sedinta extraordinara pe data de 10 martie 2022 da 2022-03-17    - -
56 04-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-03-17    - - -
55 04-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2022-03-17    - - -
54 04-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea cuantumului la ASF in urma indezarii ISR beneficiarilor din tabelul anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie - 2022-03-17    - - -
53 03-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familiile si persoanele singure inscrise in tabelul anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie - 2022-03-17    - - -
52 03-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea in functia de asistent personal al minorului cu handicap grav - 2022-03-17    - - -
51 03-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM asistent personal al minorului cu handicap grav - 2022-03-17    - - -
50 01-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social acordat persoanei singure - 2022-03-17    - - -
49 01-03-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-03-17    - - -
48 28-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2022-03-09    - - -
47 28-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului de energie - 2022-03-09    - - -
46 28-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind majorarea indemnizatiei lunare a viceprimarului - 2022-03-09    - - -
45 23-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetare CIM consilier al primarului - 2022-03-09    - - -
44 23-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea pe functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-03-09    - - -
43 22-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.02.2022 da 2022-03-09    - -
42 20-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului de energie - 2022-03-09    - - -
41 16-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea dreptului la ajutorul social acordat - 2022-03-09    - - -
40 16-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor minorului cu handicap grav - 2022-03-09    - - -
39 11-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse pentru licitatia din data de 07.03.2022 - 2022-02-18    - - -
38 11-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor de stare civila - 2022-02-18    - - -
37 11-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor de stare civila viceprimarului - 2022-02-18    - - -
36 11-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila consilier stare civila - 2022-02-18    - - -
35 11-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind aprobarea planului anual de achizitii publice da 2022-02-18    -
34 04-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL in sedinta extraordinara pe data de 10.02.2022 da 2022-02-18    - -
33 01-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea ajutorului social acordat - 2022-02-18    - - -
32 01-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2022-02-18    - - -
31 01-02-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2022-02-18    - - -
30 29-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului de energie - 2022-02-03    - - -
29 28-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru defunct beneficiar VMG - 2022-02-03    - - -
28 28-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind desemnarea persoanei responsabile cu modul de administrare al spatiilor verzi situate in intravilanul localitatii - 2022-02-03    - - -
27 28-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului de energie - 2022-02-03    - - -
26 28-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea ajutorului social acordat familiei - 2022-02-03    - - -
25 28-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social familiei - 2022-02-03    - - -
24 28-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea ajutorului social acordat - 2022-02-03    - - -
23 26-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ASF - 2022-02-03    - - -
22 26-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea salariului de baza al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav - 2022-02-03    - - -
21 26-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea cuantumului la ASF - 2022-02-03    - - -
20 25-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.01.2022 da 2022-02-03    - -
19 20-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului de energie - 2022-02-03    - - -
18 20-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului de energie - 2022-02-03    - - -
17 19-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului de energie - 2022-02-03    - - -
16 19-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului de energie - 2022-02-03    - - -
15 19-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului de energie - 2022-02-03    - - -
14 19-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri si a suplimentului de energie - 2022-02-03    - - -
13 14-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind rectificarea unor rubrici din actul de nastere nr. 126 din 29 decembrie 1938 - 2022-01-21    - - -
12 11-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea ajutorului social acordat familiei - 2022-01-21    - - -
11 11-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind majorarea indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav - 2022-01-21    - - -
10 11-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei - 2022-01-21    - - -
9 11-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei - 2022-01-21    - - -
8 11-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei - 2022-01-21    - - -
7 10-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei - 2022-01-21    - - -
6 10-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-01-21    - - -
5 04-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de handicap grav pe perioada concediului de odihna al asistentului personal - 2022-01-21    - - -
4 04-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2022-01-21    - - -
3 03-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anilor precedenti al bugetului local - 2022-01-21    - - -
2 03-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social privind persoana singura - 2022-01-21    - - -
1 03-01-2022 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social privind persoana singura - 2022-01-21    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local