• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Turcoaia

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
111 12-09-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea ajutorului social - 2021-09-17 - -
110 10-09-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 16 septembrie 2021, orele 17:00 da 2021-09-17 -
109 09-09-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbune, combustibili petrolieri, persoanelor beneficiare de ajutor social - 2021-09-17 - -
108 06-09-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-09-17 - -
107 01-09-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-09-17 - -
106 01-09-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-09-17 - -
105 01-09-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea ajutorului social acordat - 2021-09-17 - -
104 30-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-09-02 - -
103 26-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse pentru licitatia din data de 08.09.2021 - 2021-09-02 - -
102 26-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihna al asistentului persoanal - 2021-09-02 - -
101 26-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ASF - 2021-09-02 - -
100 25-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31.08.2021 da 2021-09-02 -
99 20-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ASF - 2021-09-02 - -
98 18-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea dlui viceprimar sa semneze toate documentele eliberate de compartimentul Fond Funciar, Cadastru si Registru Agricol - 2021-09-02 - -
97 18-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea dreptului la ASF - 2021-09-02 - -
96 10-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea dreptului la ajutorul social si ASF - 2021-08-24 - -
95 10-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind numirea responsabilului pentru proiectul "Programul national de cadastru si carte funciara" - 2021-08-24 - -
94 10-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM din functia de asistent personal - 2021-08-24 - -
93 04-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-08-24 - -
92 04-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii simplificate in vederea atribuirii contractului de executie lucrari pentru investitia "Retea de canalizare pe strazile Iglicioarei, Branduselor si Dunarii comuna Turcoaia jud. Tulcea - 2021-08-24 - -
91 02-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor de stare civila - 2021-08-24 - -
90 02-08-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-08-24 - -
89 30-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind actualizarea comisiei comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021 - 2021-08-04 - -
88 29-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihna al asistentului personal - 2021-08-04 - -
87 29-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind majorarea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Turcoaia da 2021-08-04 -
86 29-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-08-04 - -
85 28-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-08-04 - -
84 27-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea pe functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2021-08-04 - -
83 23-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 da 2021-08-04 -
82 19-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea CIM din functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2021-08-04 - -
81 16-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea in functia de asistent personal al minorului cu handicap grav - 2021-08-04 - -
80 16-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetare CIM asistent personal al minorului cu handicap grav - 2021-08-04 - -
79 15-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea cuantumului la ASF - 2021-07-19 - -
78 08-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale comuna Turcoaia - 2021-07-19 - -
77 08-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea ajutorului social acordat familiei - 2021-07-19 - -
76 08-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de disciplina din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Turcoaia, judetul Tulcea - 2021-07-19 - -
75 02-07-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-07-19 - -
74 28-06-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-07-06 - -
73 22-06-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea dreptului la ASF cu recuperarea unei sume incasate necuvenit - 2021-07-06 - -
72 18-06-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 24.06.2021 da 2021-07-06 -
71 16-06-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-07-06 - -
70 07-06-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse pentru licitatiile din data de 28.06.2021 - 2021-07-06 - -
69 04-06-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-07-06 - -
68 21-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de inmormantare pentru defuncta beneficiara VMG - 2021-06-09 - -
67 21-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind recuperarea sumei de 93 lei de la beneficiar VMG - 2021-06-09 - -
66 21-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind recuperarea sumei de 50 lei de la beneficiar VMG - 2021-06-09 - -
65 19-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social - 2021-06-09 - -
64 18-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-06-09 - -
63 18-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea ajutorului social - 2021-07-09 - -
62 14-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.05.2021 da 2021-05-26 -
61 11-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetare ASF - 2021-05-26 - -
60 11-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea cuantumului la ASF - 2021-05-26 - -
59 11-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea ajutorului social - 2021-05-26 - -
58 04-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind aprobarea programului anual de achizitii publice da 2021-05-26
57 04-05-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-05-26 - -
56 28-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind autorizarea specimenelor de semnaturi in Trezoreria orasului Macin pentru angajatii din cadrul UAT Comuna Turcoaia - 2021-05-06 - -
55 26-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-05-06 - -
54 22-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2021-05-06 - -
53 22-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-05-06 - -
52 22-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea pe postul de consilier clasa I, gead asistent in cadrul compartimentului Fond Funciar, Cadastru si Registrul Agricol - 2021-05-06 - -
51 19-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea salariului lunar - 2021-05-06 - -
50 15-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor de stare civila - 2021-04-19 - -
49 15-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-04-19 - -
48 15-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 20.04.2021 da 2021-04-19 -
47 12-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind aprobarea listelor suplimentare cu beneficiarii POAD - 2021-04-19 - -
46 01-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-04-19 - -
45 01-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-04-19 - -
44 01-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-04-19 - -
43 01-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-04-19 - -
42 01-04-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor persoanei cu handicap grav - 2021-04-19 - -
41 30-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social - 2021-04-13 - -
40 30-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind utilizarea certificatului digital al primarului - 2021-04-13 - -
39 30-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor de stare civila - 2021-04-13 - -
38 29-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin pentru Combaterea Bolilor - 2021-04-13 - -
37 25-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 31 martie 2021 da 2021-04-13 -
36 19-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ale comunei Turcoaia - 2021-04-13 - -
35 19-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea dreptului la ASF - 2021-04-13 - -
34 16-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind compensarea in bani a concediului de odihna legal al asistentului personal in urma incetarii CIM - 2021-04-13 - -
33 15-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetare CIM asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2021-03-16 - -
32 12-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor constituita prin dispozitia nr. 29/05.03.2021 - 2021-03-16 - -
31 11-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor de stare civila - 2021-03-16 - -
30 08-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind desemnarea responsabilului cu aplicarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan - 2021-03-16 - -
29 05-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie consilier clasa I, grad profesional asistent - compartiment Fond Funciar, Cadastru so Registrul Agricol - 2021-03-16 - -
28 02-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea unui asistent personal al unei persoane cu handicap grav - 2021-03-16 - -
27 01-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-03-16 - -
26 25-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind prelungirea CIM nr. 3286/19.10.2020 pe functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2021-03-04 - -
25 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 25.02.2021 da 2021-03-04 -
24 18-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila viceprimarului comunei Turcoaia - 2021-03-04 - -
23 18-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea pe postul de consilier al primarului comunei Turcoaia - 2021-03-04 - -
22 15-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea suspendarii raportului de serviciu al dnei Deacu Marcela - 2021-02-23 - -
21 09-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea ajutorului social - 2021-02-23 - -
20 08-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea numarului de membri din familia fara modificarea cuantumului la ASF - 2021-02-23 - -
19 08-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind actualizarea grupului de lucru POAD - 2021-02-23 - -
18 04-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea unui asistent personal al unei persoane cu handicap grav - 2021-02-23 - -
17 01-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-02-23 - -
16 01-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-02-23 - -
15 27-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea salariului de incadrare al asistentului personal - 2021-02-01 - -
14 26-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei - 2021-02-01 - -
13 26-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar privind majorarea indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav - 2021-02-01 - -
12 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.01.2021 da 2021-02-01 -
11 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea salariului de baza al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav - 2021-02-01 - -
10 19-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind reorganizarea comisiei comunale pentru recensamantul general agricol din Romania runda 2020 - 2021-02-01 - -
9 19-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea dreptului la ASF familiei dnei Sirbu Alexandra Andreea - 2021-02-01 - -
8 14-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei - 2021-01-18 - -
7 14-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind recuperarea sumei de 57 lei de la beneficiar VMG - 2021-01-18 - -
6 14-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind recuperarea sumei de 73 lei de la beneficiar VMG - 2021-01-18 - -
5 14-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind recuperarea sumei de 308 lei de la beneficiar VMG - 2021-01-18 - -
4 11-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind aprobarea codului etic al functionarilor si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Turcoaia - 2021-01-18 - -
3 08-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei - 2021-01-18 - -
2 05-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primariei Comunei Turcoaia, judetul Tulcea - 2021-01-18 - -
1 04-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta extraordinara pe data de 08.01.2021 da 2021-01-18 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină