• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Turcoaia

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
33 15-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetare CIM asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2021-03-16 - -
32 12-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor constituita prin dispozitia nr. 29/05.03.2021 - 2021-03-16 - -
31 11-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor de stare civila - 2021-03-16 - -
30 08-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind desemnarea responsabilului cu aplicarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan - 2021-03-16 - -
29 05-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie consilier clasa I, grad profesional asistent - compartiment Fond Funciar, Cadastru so Registrul Agricol - 2021-03-16 - -
28 02-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea unui asistent personal al unei persoane cu handicap grav - 2021-03-16 - -
27 01-03-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-03-16 - -
26 25-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind prelungirea CIM nr. 3286/19.10.2020 pe functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2021-03-04 - -
25 19-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 25.02.2021 da 2021-03-04 -
24 18-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila viceprimarului comunei Turcoaia - 2021-03-04 - -
23 18-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea pe postul de consilier al primarului comunei Turcoaia - 2021-03-04 - -
22 15-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea suspendarii raportului de serviciu al dnei Deacu Marcela - 2021-02-23 - -
21 09-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea ajutorului social - 2021-02-23 - -
20 08-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea numarului de membri din familia fara modificarea cuantumului la ASF - 2021-02-23 - -
19 08-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind actualizarea grupului de lucru POAD - 2021-02-23 - -
18 04-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incadrarea unui asistent personal al unei persoane cu handicap grav - 2021-02-23 - -
17 01-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-02-23 - -
16 01-02-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea unui ajutor de urgenta - 2021-02-23 - -
15 27-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind modificarea salariului de incadrare al asistentului personal - 2021-02-01 - -
14 26-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei - 2021-02-01 - -
13 26-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar privind majorarea indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav - 2021-02-01 - -
12 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta ordinara pe data de 28.01.2021 da 2021-02-01 -
11 22-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea salariului de baza al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav - 2021-02-01 - -
10 19-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind reorganizarea comisiei comunale pentru recensamantul general agricol din Romania runda 2020 - 2021-02-01 - -
9 19-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind incetarea dreptului la ASF familiei dnei Sirbu Alexandra Andreea - 2021-02-01 - -
8 14-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind stabilirea dreptului la ajutorul social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei - 2021-01-18 - -
7 14-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind recuperarea sumei de 57 lei de la beneficiar VMG - 2021-01-18 - -
6 14-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind recuperarea sumei de 73 lei de la beneficiar VMG - 2021-01-18 - -
5 14-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind recuperarea sumei de 308 lei de la beneficiar VMG - 2021-01-18 - -
4 11-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind aprobarea codului etic al functionarilor si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Turcoaia - 2021-01-18 - -
3 08-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei - 2021-01-18 - -
2 05-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primariei Comunei Turcoaia, judetul Tulcea - 2021-01-18 - -
1 04-01-2021 SANDU NĂSTASE, primar Privind convocarea CL Turcoaia in sedinta extraordinara pe data de 08.01.2021 da 2021-01-18 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină