Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Anunţ licitaţie închiriere teren
expirat la: 02-11-2022
Primăria comunei Turcoaia organizează licitaţie publică în data de 24.10.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia, str. Troesmis nr. 120, în vederea închirierii unui teren  în suprafață de 13.749 mp situat  în T 6 P 90,  în vederea  infiintarii unei dane de incarcare.
Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Turcoaia până la data de 21.10.2022, ora 14:00. 

anunt_licitatie.doc  (26,50 KB)  data: 29-09-2022   utilizator: 1  
Audienţe avocatul poporului la Tulcea în data de 28 septembrie 2022
expirat la: 29-09-2022
audiente avocatul poporului.pdf  (157,47 KB)  data: 20-09-2022   utilizator: 1  
Anunţ - organizare licitaţie
expirat la: 18-09-2022
Primăria comunei Turcoaia organizează licitaţie publică în data de 30.08.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia, str. Troesmis nr. 120, în vederea închirierii unui teren  în suprafață de 13.749 mp situat  în T 6 P 90,  în vederea  infiintarii unei dane de incarcare.
Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 35/27.04.2022, iar  preţul de pornire al licitaţiei va fi de  34.542 lei/an, pentru terenul în suprafață de  13.749 mp, conform raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat, Morfi Rozalia.
Durata de închiriere este de 10 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire în condiţiile legii.
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei comuna Turcoaia, Compartiment Secretar, începând cu data de 05-08-2022.

anunt publicitar.doc  (22,50 KB)  data: 04-08-2022   utilizator: 1  
Oficiul Fitosanitar Tulcea - buletin de avertizare nr. 22 / 14.07.2022
expirat la: 31-08-2022
Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea organismelor de daunare: –Locusta migratorie,Gomphocerippus rufus , care pot provoca pierderi mari de productie la culturile de porumb, floarea soarelui trestia, trifoiul, gramineele furajere etc. Folositi produsul  autorizat in vederea aplicarii prin  pulverizare aeriana, prezentat mai jos: DIMILIN 48 SC-50 ml/ha

autorizatie.pdf  (118,53 KB)  data: 19-07-2022   utilizator: 1  
LACUSTE-2022.doc  (210,50 KB)  data: 19-07-2022   utilizator: 1  
Mamografii gratuite pentru femeile din Comuna Turcoaia
expirat la: 15-07-2022
Femeile cu vârsta curpinsă între 50 și 69 de ani fără o zi din Comuna Turcoaia, care nu au mai făcut în ultimele 12 luni mamografie gratuită, pot participa la screening-ul pentru cancer de sân, derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași împreună cu Fundația Enable în data de 14.07.2022 ora 10:00 

anunt - consultatii gratuite - Turcoaia.docx  (14,88 KB)  data: 07-07-2022   utilizator: 1  
GAL Delta Dunării - organizare cursuri gratuite (ajutor bucătar, muncitor piscicol, camerista, asistent personal profesionist, etc)
expirat la: 12-07-2022
anunt cursuri gratuite.pdf  (504,85 KB)  data: 06-07-2022   utilizator: 1  
Avertizare privind consumul de apă
expirat la: 31-08-2022
avertizare_consum_apa.pdf  (55,52 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Recomandări pentru perioadele caniculare
expirat la: 31-08-2022
masuri_in_perioade_caniculare.pdf  (35,34 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Anunţ - organizare licitaţie publică teren în data de 18.07.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia
expirat la: 26-07-2022
anunt licitatie.doc  (26,50 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale - referitor constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021
expirat la: 12-06-2022
referitor constatare si evaluare pagube culturi agricole.pdf  (76,42 KB)  data: 07-06-2022   utilizator: 1  
Anunţ licitaţie publică
expirat la: 30-06-2022
Primăria comunei Turcoaia organizează licitaţie publică în data de 15.06.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia, str. Troesmis nr. 120, în vederea închirierii unui teren  în suprafață de 13.749 mp situat  în T 6 P 90,  în vederea  infiintarii unei dane de incarcare.

anunt public licitatie.doc  (26,50 KB)  data: 23-05-2022   utilizator: 1  
Anunţ public referitor intenţie de aprobare a Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Turcoaia
expirat la: 31-08-2022
UAT comuna Turcoaia anunta publicul interesat asupra intentiei de aprobare a Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Turcoaia.
                  Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Turcoaia poate fi consultat la sediul Uat comuna Turcoaia, jud, Tulcea, de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:30 .
                  Observatiile publicului se primesc zilnic sub semnatura si cu datele de identificare la sediul Uat comuna Turcoaia pana la data de 20.06.2022. 

REGULAMENT INTERN 2020 vouchere - Turcoaia 2022.docx  (328,15 KB)  data: 20-05-2022   utilizator: 1  
raport - curtea de conturi.pdf  (363,76 KB)  data: 20-05-2022   utilizator: 1  
Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022
expirat la: 03-07-2022
  Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE cu condiția să dețină bovine în exploataţie la data depunerii cererii conform art. 4 lit.c) din OUG nr. 51/2022.

8.1.1. Documente generale

 

  • copie de pe BI/CI a solicitantului;
  • copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului,
  • împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal;
  • covada privind coordonatele bancare pentru PF,PFA,II,IF
  • pentru persoanele juridice este obligatoriu cont deschis pe numele acestora la  trezorerie
8.1.2. Documente specifice

 

  • documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau  efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut de solicitant în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă / înscrise în cerere;
  • în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine figurează mai multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte.
 

ATENȚIE!

   Documentul se emite de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), la solicitarea beneficiarului și se transmite electronic de către aceștia (utilizatorii SNIIA) către centrele locale / județene / al municipiului București APIA.


Cerere ajutor stat bovine -COVID 19.docx  (29,13 KB)  data: 27-04-2022   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ - 3 forme noi de sprijin pentru susținerea activității fermierilor în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
expirat la: 15-05-2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:

     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 
   a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 
   b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 
   c) 116.000 mii lei pentru sectorula vicol. 
Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la: 

   a)Centrele APIA pe razacăruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cerere aunică de plată în anul 2021, în cazula jutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

   b)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin

   c)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, înanul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot  transmite si prin poștă
, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.
Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA. 

Informațiile
privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine - caprine / legume-fructe, cartofi și vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - APIA .


Legislație:

OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


APIA, mereu alături de fermieri!


data: 27-04-2022   utilizator: 1
Recensământul populației și locuințelor
expirat la: 15-05-2022

CALENDAR RPL 2021:


• 1 februarie – 13 martie 2022:
Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021


• 14 martie – 15 mai 2022:
Autorecenzare online


• 16 mai – 17 iulie 2022:
Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)Ce este Recensământul Populației și Locuințelor și de ce este obligatorie participarea la recensământ
afis recensamant.pdf  (126,12 KB)  data: 13-04-2022   utilizator: 1  
Anunț licitație
expirat la: 15-05-2022
Primăria comunei Turcoaia organizează licitaţie publică în data de 09.05.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia, str. Troesmis nr. 120, în vederea închirierii unui teren  în suprafață de  5,00 ha

anunt licitatie.doc  (23,00 KB)  data: 13-04-2022   utilizator: 1  
Informare - Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia
expirat la: 31-08-2022
Informare - Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, potrivit cărora proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

Facem precizarea că autoritățile administrației publice locale prin agenții agricoli angajați sau persoanele din cadrul acestor instituții, desemnate prin dispoziție a primarului identifică terenurile infestate cu buruiana ambrozia și transmit în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale. 

După transmiterea somaţiilor, verificarea şi constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziție a primarului, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, modificată și completată prin Legea nr. 129/2020.

Personalul împuternicit de primar, polițiștii locali sau comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, după caz, efectuează două controale pe teren.

Primul control îl efectuează în perioada 1 – 15 iulie a fiecărui an pe terenul aflat în perimetrul administrativ al localității, iar proprietarii care nu au aplicat măsurile de combatere sunt sancționați cu „Avertisment”. 

Cel de-al doilea control este efectuat în perioada 16 – 31 octombrie a fiecărui an și vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după ce au primit sancțiunea de avertisment. 

În acest caz, persoanele fizice se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei iar persoanele juridice cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei.

 În situația când autoritățile administrației publice locale nu aplică măsurile de identificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia și de sancționare a deținătorilor acestora, după caz, specialiștii desemnați de Instituția Prefectului verifică modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin acestor instituții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de combatere a acestei buruieni.

Atenție ! Persoanele fizice sau juridice sancționate cu amenzi în primul an de control, respectiv în anul 2022, pot fi sancționate și în anii următori dacă nu aplică măsurile de combatere a buruienii ambrozia potrivit legii.


buruiana ambrozia - prezentare si combatere.pdf  (761,01 KB)  data: 05-04-2022   utilizator: 1  
Informare - gripa aviară
expirat la: 07-08-2022
Informare gripa aviara.pdf  (116,16 KB)  data: 01-04-2022   utilizator: 1  
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Delta Tulcea - Măsuri de apărare împotriva incendiilor
expirat la: 31-08-2022
Masuri aparare impotriva incendiilor.pdf  (357,07 KB)  data: 01-04-2022   utilizator: 1  
APIA - Obligaţia de a respecta normele de ecocondiţionalitate
expirat la: 30-09-2022
Informare APIA.pdf  (153,26 KB)  data: 01-04-2022   utilizator: 1  
GAL DELTA DUNĂRII - organizare cursuri
expirat la: 12-07-2022
Cursuri de initiere pentru ajutor bucatar, chelner/ospatar, competente digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei şi cursuri calificare pentru administrator de pensiune, lucrător în comerţ, manichiuristă, cameristă, agent de securitate. Cursurile sunt organizate de GAL DELTA DUNĂRII - date de contact

afis cursuri.pdf  (179,33 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Identificare posibilităţi cazare refugiaţi
expirat la: 31-03-2022
posibilitati cazare refugiati.pdf  (1,27 MB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Tulcea - referitor gripa aviară
expirat la: 14-08-2022
DS - adresa gripa aviara.pdf  (37,18 KB)  data: 28-03-2022   utilizator: 1  
Anunţ licitaţie
expirat la: 05-05-2022
Primăria comunei Turcoaia organizează licitaţie publică în data de 27.04.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia, str. Troesmis nr. 120, în vederea concesionarii unui teren  în suprafață 110 mp situat in T 55 P 726/1, P 726/2, în vederea montarii unui punct de conexiuni racordat la linia de medie tensiune.

anunt publicitar.doc  (26,00 KB)  data: 28-03-2022   utilizator: 1  
APIA - vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă în anul 2022
expirat la: 04-09-2022
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează - pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2021, rentierii agricoli se pot prezenta începând cu 01 martie, până la data de 31 august 2022, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv la cel al Municipiului București, cu următoarele documente, în original:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.
Persoana desemnată din cadrul Centrului APIA va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor “conformitatea cu originalul”.
Sumele vizate pe perioada pandemiei cu Coronavirus pentru Campaniile 2019 și 2020 vor fi înscrise în carnetele de rentier la data prezentării rentierilor/împuterniciților acestora pentru viza aferentă anului 2021.
Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembriea anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
 
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2021poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru APIA, până la data limită 15.10.2022, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:
-          carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);
-          copie a certificatului de deces;
-          copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”);
-          copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului;
-          împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original)
-          extras de cont pe numele moștenitorului.
La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”.
Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.
data: 25-03-2022   utilizator: 1
Autoritatea Naţională Fitosanitară - Oficiul Fitosanitar Tulcea - buletin de avertizare nr. 05/ 22.03.2022
expirat la: 08-05-2022
Buletin de avertizare BA 5 - Tratamente specifice in spatii protejate-.pdf  (737,46 KB)  data: 22-03-2022   utilizator: 1  
Alege inițiativa pentru Ucraina
expirat la: 30-06-2022
Alege inițiativa pentru Ucraina - https://oamenidebine.ro/

comunicat - institutia prefectului judetul tulcea.pdf  (132,14 KB)  data: 18-03-2022   utilizator: 1  
Recensământul populaţiei şi locuinţelor14 martie 2022 – 15 mai 2022 autorecenzare asistată - program
expirat la: 15-05-2022
program_recensamant.doc  (23,50 KB)  data: 14-03-2022   utilizator: 1  
Instituţia Prefectului - Judeţul Tulcea - circulara referitor cazare refugiaţi
expirat la: 14-06-2022
circulara 2862.pdf  (138,93 KB)  data: 07-03-2022   utilizator: 1  
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea - referitor cazare refugiați
expirat la: 30-04-2022
În contextul geopolitic actual, având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.315/05.03.2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona confiictului armat din Ucraina și care nu solicita o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, vă INFORMAM ca pentru a fi luat în evidență spațiul de cazare pe care il administrați trebuie să comunicați acest aspect autorității administrației publice locale pe al cărui teritoriu se află...

INFORMARE.pdf  (1,26 MB)  data: 07-03-2022   utilizator: 1  
GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂREA 315
expirat la: 12-06-2022
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂREA 315 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

Hotararea_guvernului_315.pdf  (296,23 KB)  data: 05-03-2022   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară organizează sesiuni de instruire şi cerificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor
expirat la: 04-04-2022
A1 Cererea de inscriere.docx  (38,96 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Instiintare utilizatori luna martie 2022.pdf  (21,41 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Declaratie cursant - curs on line.docx  (4,68 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Anunţ - licitaţie publică în data de 07.03.2022, ora 10:00 - în vederea închirierii unui teren în suprafață de 62,4852 ha situat în T 31 P 332, prin impartirea in loturi de 0,50 ha, în vederea infiintarii de culturi agricole
expirat la: 20-03-2022
anunt licitatie.doc  (27,50 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară - acordare autorizaţii temporare - utilizare seminţe de floarea soarelui
expirat la: 16-05-2022
macheta nr 1.xlsx  (11,38 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
macheta nr 3.xlsx  (11,32 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
macheta nr 4.xlsx  (11,20 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
informare.pdf  (82,66 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială - anunţ campanie de recrutare persoane care doresc să devină asistent maternal profesionist
expirat la: 01-03-2022
anunt recrutare asistenti maternali.pdf  (59,80 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produselor agricole
expirat la: 16-05-2022
Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de legume în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cu legume în spaţii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol 

adresa informare primarii.pdf  (20,28 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
ANEXA 1 cerere si declaratii.docx  (16,75 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
ANEXA 2 cerere si declaratii.docx  (15,79 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
minimis legume in anul 2022.docx  (3,64 MB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
program sustinere usturoi.docx  (4,33 MB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea anunţă desfăşurarea cursurilor de formare profesională în domeniile agricole în perioada 17-01-2022 :: 18-03-2022
expirat la: 18-03-2022
anunt cursuri DAJT.pdf  (40,00 KB)  data: 31-01-2022   utilizator: 1  
Hotărârea de Guvern nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
expirat la: 24-04-2022
Începând cu data de 10.01.2022, la nivelul tuturor unității administrativ-teritoriale din județul Tulcea se pun în aplicare măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc stabilite prin Hotărârea de Guvern nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, conform anexelor 1-4 la prezenta hotărâre, astfel...

masuri combatere covid.doc  (80,50 KB)  data: 11-01-2022   utilizator: 1  
Măsuri sprijin financiar, condiții, modalități de obținere
expirat la: 30-04-2022
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea: Avertizare gripă aviară
expirat la: 31-03-2022
caz gripa aviara.pdf  (38,03 KB)  data: 25-11-2021   utilizator: 1  
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate