Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunţ - examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut în data de 20-10-2021
Primaria comunei Turcoaia, cu sediul in comuna Turcoaia, judetul Tulcea, str. Troesmis, nr.120, organizeaza concurs/examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut in conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare şi art. 31, alin. (8), Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice „Ordonatorii de credite pot aproba demararea producerilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget” pentru urmatoarea functie publica din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Turcoaia: 
1.     Consilier, clasa I , grad profesional superior – functie publica de executie in Cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget, Finante;

anunt concurs promovare.docx  (310,57 KB)  data: 16-09-2021   utilizator: 1