>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA TURCOAIA
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
13 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
                            
     
 
                       
Compartimentul stare civilă, asistență socială și autoritate tutelară
pe(2,0)
 
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat
pe(1,0)
 
                            
     
 
                       
Compartimentul fond funciar, cadastru și registru agricol
pe(2,0)
 
Compartimentul deservire
ce(2,0)
 
                            
             
                       
Compartimentul juridic
pe(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul poliție locală
pe(0,3)
             
                            
             
                       
Compartimentul bibliotecă
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte fonduri europene
ce(0,3)
             
                            
             
                       
Compartimentul cabinetul primarului
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul audit
pe(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul contabilitate, buget, finanțe
pe(4,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul serviciul local pentru situații de urgență
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul achiziții publice
pe(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul resurse umane
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistență medicală comunitară, sănătate
ce(3,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 63/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 10, vacante 7)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 8, vacante 3)
 
TOTAL  posturi:  31 (ocupate 21, vacante 10)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI TURCOAIA
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 1 la HCL 102/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     BĂLAN STELIAN    
2 viceprimar                     GRECEANU COSTICA    
Secretar general
3       secretar general   II S         DANDREIA VASILICA LILIANA  
Compartiment stare civilă, asistență socială și autoritate tutelară
4       consilier I superior S ADAM DUMITRA 5  
5       referent III superior PL BARBU VASILICA 5  
Compartiment fond funciar, cadastru și registru agricol
6       consilier I superior S PASTORCICI MARICICA 5  
7       consilier I principal S DEACU MARCELA 3  
Compartiment juridic
8       consilier juridic I asistent S vacant    
Compartiment poliție locală
9       referent - politie locala III asistent M vacant    
10       referent - politie locala III asistent M vacant    
11       referent - politie locala III asistent M vacant    
Compartiment bibliotecă
12       bibliotecar 1a M PARAIPAN PETRE 5  
Compartiment implementare proiecte fonduri europene
13       inspector de specialitate 1 S vacant    
14       inspector de specialitate 1 S vacant    
15       inspector de specialitate 1 S vacant    
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat
16       consilier I superior S PRISECARU FLORIN 5  
Compartiment deservire
17       sofer 1 M RUSU IONUT 3  
18       guard 2 M DIMOFTE MARIANA - STELUTA 5  
Compartiment cabinetul primarului
19       consilier personal 1a S NEAGU LAURENTIU 5  
Compartiment audit
20       auditor I superior S vacant    
Compartiment contabilitate, buget, finanțe
21       inspector I superior S BOANTA NEAGU 5  
22       inspector I superior S CARAIGNAT MARIOARA 5  
23       consilier I principal S RADU VASILICA 4  
24       consilier I debutant S DEACU IONUT - BOGDAN  
25       inspector I superior S vacant    
Compartiment serviciul local pentru situații de urgență
26       inspector 1a S POPA VIOLETA 5  
Compartiment achiziții publice
27       consilier achizitii publice I asistent S vacant    
Compartiment resurse umane
28       consilier I asistent S IORGA VIOLETA  
Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate
29       asistent medical principal PL PANDELE CONSTANTA 5  
30       asistent medical comunitar principal PL TUCA VALENTINA 5  
31       asistent medical comunitar principal PL BUCUR GINA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 18
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 17
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 11
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 11
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 3
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 31
BĂLAN STELIAN
primar

      LS