Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ADAM DUMITRA consilier superior Compartiment stare civilă, asistență socială și autoritate tutelară da
2 BARBU VASILICA referent superior Compartiment stare civilă, asistență socială și autoritate tutelară da
3 BOANTA NEAGU inspector superior Compartiment contabilitate, buget, finanțe da
4 BUCUR GINA asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -
5 CACARAC LUCIAN - FLORIN consilier personal Compartiment cabinetul primarului -
6 CARAIGNAT MARIOARA inspector superior Compartiment contabilitate, buget, finanțe da
7 DANDREIA VASILICA LILIANA secretar general secretar general da
8 DEACU IONUT - BOGDAN consilier asistent Compartiment contabilitate, buget, finanțe da
9 DEACU MARCELA consilier principal Compartiment fond funciar, cadastru și registru agricol da
10 DIMOFTE MARIANA - STELUTA guard Compartiment deservire -
11 IORGA VIOLETA consilier asistent Compartiment resurse umane da
12 PANDELE CONSTANTA asistent medical Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -
13 PARAIPAN PETRE bibliotecar Compartiment bibliotecă -
14 POPA VIOLETA inspector Compartiment serviciul local pentru situații de urgență -
15 PRISECARU FLORIN consilier superior Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat da
16 RADU VASILICA consilier principal Compartiment contabilitate, buget, finanțe da
17 RUSU IONUT sofer Compartiment deservire -
18 SOARE MIHAITA - DORU consilier asistent Compartiment fond funciar, cadastru și registru agricol da
19 TUCA VALENTINA asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -