Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BARBU VASILICA referent superior Compartiment stare civilă și autoritate tutelară da
2 BOANTA NEAGU inspector superior Compartiment contabilitate, buget, finanțe da
3 BUCUR GINA asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -
4 CARAIGNAT MARIOARA inspector superior Compartiment contabilitate, buget, finanțe da
5 DANDREIA VASILICA LILIANA secretar general al comunei secretar general al comunei da
6 DEACU IONUT - BOGDAN consilier asistent Compartiment contabilitate, buget, finanțe da
7 DEACU MARCELA consilier principal Compartiment fond funciar, cadastru și registru agricol da
8 DIMOFTE MARIANA - STELUTA guard Compartiment deservire -
9 IORGA VIOLETA consilier principal Compartiment resurse umane da
10 PANDELE CONSTANTA asistent medical Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -
11 POPA VIOLETA inspector Compartiment serviciul local pentru situații de urgență -
12 PRISECARU FLORIN consilier superior Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat da
13 RADU VASILICA consilier superior Compartiment contabilitate, buget, finanțe da
14 RUSU IONUT sofer Compartiment deservire -
15 SOARE MIHAITA - DORU consilier asistent Compartiment fond funciar, cadastru și registru agricol da
16 TUCA VALENTINA asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -