Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BOANTA NEAGU inspector superior Compartiment casierie da
2 BUCUR GINA asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -
3 CARAIGNAT MARIOARA inspector superior Compartiment taxe si impozite da
4 DANDREIA VASILICA LILIANA secretar general al comunei secretar general al comunei da
5 DEACU IONUT - BOGDAN consilier principal Compartiment contabilitate, buget, finanțe da
6 DEACU MARCELA consilier superior Compartiment fond funciar, cadastru și registru agricol da
7 DIMOFTE MARIANA - STELUTA guard Compartiment deservire -
8 EREMIA DORINA consilier achizitii publice asistent Compartiment achiziții publice da
9 IORGA VIOLETA consilier principal Compartiment resurse umane da
10 PANDELE CONSTANTA referent superior Compartiment asistenta sociala da
11 POPA VIOLETA inspector Compartiment serviciul local pentru situații de urgență -
12 PRISECARU FLORIN consilier superior Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat da
13 RADU VASILICA consilier superior Compartiment contabilitate, buget, finanțe da
14 RUSU IONUT sofer Compartiment deservire -
15 SOARE MIHAITA - DORU consilier asistent Compartiment fond funciar, cadastru și registru agricol da
16 TUCA VALENTINA asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -