• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Anunţuri şi comunicate publicate în Monitorul Oficial Local pentru anul
Anunţ - organizare licitaţie
Primăria comunei Turcoaia organizează licitaţie publică în data de 30.08.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia, str. Troesmis nr. 120, în vederea închirierii unui teren  în suprafață de 13.749 mp situat  în T 6 P 90,  în vederea  infiintarii unei dane de incarcare.
Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 35/27.04.2022, iar  preţul de pornire al licitaţiei va fi de  34.542 lei/an, pentru terenul în suprafață de  13.749 mp, conform raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat, Morfi Rozalia.
Durata de închiriere este de 10 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire în condiţiile legii.
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei comuna Turcoaia, Compartiment Secretar, începând cu data de 05-08-2022.

anunt publicitar.doc  (22,50 KB)  data: 04-08-2022   utilizator: 1  
Mamografii gratuite pentru femeile din Comuna Turcoaia
expirat la 15-07-2022
Femeile cu vârsta curpinsă între 50 și 69 de ani fără o zi din Comuna Turcoaia, care nu au mai făcut în ultimele 12 luni mamografie gratuită, pot participa la screening-ul pentru cancer de sân, derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași împreună cu Fundația Enable în data de 14.07.2022 ora 10:00 

anunt - consultatii gratuite - Turcoaia.docx  (14,88 KB)  data: 07-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ - organizare licitaţie publică teren în data de 18.07.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia
expirat la 26-07-2022
anunt licitatie.doc  (26,50 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Anunţ licitaţie publică
expirat la 30-06-2022
Primăria comunei Turcoaia organizează licitaţie publică în data de 15.06.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia, str. Troesmis nr. 120, în vederea închirierii unui teren  în suprafață de 13.749 mp situat  în T 6 P 90,  în vederea  infiintarii unei dane de incarcare.

anunt public licitatie.doc  (26,50 KB)  data: 23-05-2022   utilizator: 1  
Anunţ public referitor intenţie de aprobare a Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Turcoaia
UAT comuna Turcoaia anunta publicul interesat asupra intentiei de aprobare a Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Turcoaia.
                  Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Turcoaia poate fi consultat la sediul Uat comuna Turcoaia, jud, Tulcea, de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:30 .
                  Observatiile publicului se primesc zilnic sub semnatura si cu datele de identificare la sediul Uat comuna Turcoaia pana la data de 20.06.2022. 

REGULAMENT INTERN 2020 vouchere - Turcoaia 2022.docx  (328,15 KB)  data: 20-05-2022   utilizator: 1  
raport - curtea de conturi.pdf  (363,76 KB)  data: 20-05-2022   utilizator: 1  
Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022
expirat la 03-07-2022
  Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE cu condiția să dețină bovine în exploataţie la data depunerii cererii conform art. 4 lit.c) din OUG nr. 51/2022.

8.1.1. Documente generale

 

  • copie de pe BI/CI a solicitantului;
  • copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului,
  • împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal;
  • covada privind coordonatele bancare pentru PF,PFA,II,IF
  • pentru persoanele juridice este obligatoriu cont deschis pe numele acestora la  trezorerie
8.1.2. Documente specifice

 

  • documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau  efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut de solicitant în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă / înscrise în cerere;
  • în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine figurează mai multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte.
 

ATENȚIE!

   Documentul se emite de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), la solicitarea beneficiarului și se transmite electronic de către aceștia (utilizatorii SNIIA) către centrele locale / județene / al municipiului București APIA.


Cerere ajutor stat bovine -COVID 19.docx  (29,13 KB)  data: 27-04-2022   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ - 3 forme noi de sprijin pentru susținerea activității fermierilor în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
expirat la 15-05-2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:

     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 
   a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 
   b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 
   c) 116.000 mii lei pentru sectorula vicol. 
Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la: 

   a)Centrele APIA pe razacăruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cerere aunică de plată în anul 2021, în cazula jutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

   b)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin

   c)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, înanul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot  transmite si prin poștă
, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.
Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA. 

Informațiile
privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine - caprine / legume-fructe, cartofi și vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - APIA .


Legislație:

OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


APIA, mereu alături de fermieri!


data: 27-04-2022   utilizator: 1
Recensământul populației și locuințelor
expirat la 15-05-2022

CALENDAR RPL 2021:


• 1 februarie – 13 martie 2022:
Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021


• 14 martie – 15 mai 2022:
Autorecenzare online


• 16 mai – 17 iulie 2022:
Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)Ce este Recensământul Populației și Locuințelor și de ce este obligatorie participarea la recensământ
afis recensamant.pdf  (126,12 KB)  data: 13-04-2022   utilizator: 1  
Anunț licitație
expirat la 15-05-2022
Primăria comunei Turcoaia organizează licitaţie publică în data de 09.05.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia, str. Troesmis nr. 120, în vederea închirierii unui teren  în suprafață de  5,00 ha

anunt licitatie.doc  (23,00 KB)  data: 13-04-2022   utilizator: 1  
Anunţ licitaţie
expirat la 05-05-2022
Primăria comunei Turcoaia organizează licitaţie publică în data de 27.04.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Turcoaia, str. Troesmis nr. 120, în vederea concesionarii unui teren  în suprafață 110 mp situat in T 55 P 726/1, P 726/2, în vederea montarii unui punct de conexiuni racordat la linia de medie tensiune.

anunt publicitar.doc  (26,00 KB)  data: 28-03-2022   utilizator: 1  
Reguli de comportare în adăposturile de protecţie civilă
reguli de comportare adaposturi.pdf  (21,85 KB)  data: 23-03-2022   utilizator: 1  
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea - referitor cazare refugiați
expirat la 30-04-2022
În contextul geopolitic actual, având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.315/05.03.2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona confiictului armat din Ucraina și care nu solicita o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, vă INFORMAM ca pentru a fi luat în evidență spațiul de cazare pe care il administrați trebuie să comunicați acest aspect autorității administrației publice locale pe al cărui teritoriu se află...

INFORMARE.pdf  (1,26 MB)  data: 07-03-2022   utilizator: 1  
Anunţ - licitaţie publică în data de 07.03.2022, ora 10:00 - în vederea închirierii unui teren în suprafață de 62,4852 ha situat în T 31 P 332, prin impartirea in loturi de 0,50 ha, în vederea infiintarii de culturi agricole
expirat la 20-03-2022
anunt licitatie.doc  (27,50 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  monitorul_oficial_local